ETRAN | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

ETRAN 

Друштво за Eлектронику, Tелекомуникације, Рачунарство, Аутоматику и Нуклеарну технику (ЕТРАН) је невладино, непрофитно, добровољно, ванстраначко удружење које окупља стручњаке ради остваривања циљева у области електронике, телекомуникација, рачунарства, аутоматике и нуклеарне технике. Одсек Висока ICT школа је колективни члан овог удружења и својим учешћем на конференцијама доприноси развоју у области информационо комуникационих технологија.