Oracle | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Oracle 

ORACLE је водећа компанија која покрива сервисе база података и информационих система, као и Java програмских решења. Компанија остварује и сарадњу са едукационим установама у свету, обезбеђујући при том сопствене ресурсе и експретизу, а све у циљу едуковања младих стручњака из области ICT-a.

Висока ICT Школа је од 2009. године члан ORACLE Академије (OracleAcademy) у оквиру програма ICS (Introduction to Computer Science).