ORION TELEKOM d.o.o. - стручна пракса | Стручне активности, Сарадња са привредом | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

ORION TELEKOM d.o.o. - стручна пракса 

Школа је Уговором са Друштвом за телекомуникације ''ORION TELEKOM d.o.o.'' регулисала начин и услове обављања стручне праксе за студенте наше школе у овој компанији. Реализација стручних пракси, у складу са Уговором, започела је школске 2012/13. године. Према критеријума које утврђује компанија ''ORION ТELEKOM d.o.o.'' и наставним садржајима обухваћеним програмом стручне праксе, организује се веома квалитетна пракса на јасно дефинисаним пословима и задацима. За реализацију праксе, студентима се обезбеђује ментор који прати извршавање додељених послова и задатака.