Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. | Стручне активности, Сарадња са привредом | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Предузеће за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. 

Висока ICT школа закључила је крајем 2013. године Уговор о сарадњи са Предузећем за телекомуникације ''Телеком Србија'' а.д. Уговором су регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна на организацији обавезне стручне праксе за студенте и дипломце Високе ICT школе, као и у другим областима везаним за образовање студената у складу са потребама и могућностима обе стране. На овај начин, студентима је омогућено стицање искустава и овладавање практичним вештинама у области информационих и комуникационих технологија. Студентима је пружена прилика да се упознају са стручним, организационим и економским аспектима реалног пословног окружења и стекну потребна практична знања у циљу лакшег преласка са академског школовања на професионални ангажман. Комплетна практична обука обавља се уз ментора одговарајуће стручне спреме кога обезбеђује ''Телеком Србија'' а.д.