ПосТел 2016 | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

ПосТел 2016 

ПосТел 2016
XXXIV Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, ПосТел 2016, одржан је крајем новембра на Саобраћајном факултету у Београду. Симпозијум организује Одсек за поштански и телекомуникациони саобраћај Саобраћајног факултета. Суорганизатори су: Јавно предузеће “Пошта Србије”, “Телеком Србија” а.д., Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), Инжењерска комора Србије и Друштво за телекомуникације. Покровитељи Симпозијума су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. Учесници Симпозијума су реномирани стручњаци из поштанских и телекомуникационих организација, саобраћајни и електро инжењери, економисти, правници и менаџери. Отварању Симпозијума и његовом раду су присуствовали највиши представници суорганизатора и државних ресорних органа, уз значајно медијско покривање. Професори наше школе такође учествују у раду овог симпозијума. Ове године је наш наставник Јелена Милутиновић у оквиру секције Менаџмент процеса у поштанском и телекомуникационом саобраћају представила рад на тему Улоге и значај поштанских услуга за развој и одржање локалних заједница који је рађен у сарадњи са др Биљаном Гргуровић и спец. Славицом Штрбац. У оквиру исте секције и др Владета Петровић са сарадницима је представио рад са темом Истраживање утицаја промоције друштвено одговорног пословања Поште Србије на перцепцију корисника поштанских услуга.