Наши наставници посетили POST–EXPO 2017 | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Наши наставници посетили POST–EXPO 2017 

Наши наставници посетили POST–EXPO 2017

Наставници студијског програма Поштанско-логистички системи посетили су међународни сајам POST–EXPO 2017 који је одржан у Женеви 26, 27. и 28. септембра 2017. године.

POST–EXPO представља највећи светски стручни догађај из области поштанске индустрије и логистике који пружа значајне могућности за праћење развоја средстава и опреме за потребе поштанских оператора, експрес и курирских служби, као и за потребе компанија које пружају логистичке услуге. Са излагачима средстава и опреме из преко 90 земаља света и преко 3.500 посетилаца, овај скуп има глобални карактер за демонстрацију најновијих технологија у поменутим областима.

Током три дана трајања сајма. одржана је и POST–EXPO конференција уз учешће Светског поштанског савеза (Universal Postal Union), Светског поштанског пословног форума (World Postal Business Forum), као и Форума директора лидерске индустрије (Industry Leaders CEO Forum) где су разматрана кључна питања за будући развој, нове могућности и изазови.

Наши наставници имали су сјајну прилику да на месту догађаја погледају правце развоја нових услуга, као и иновације и нове технологије у примени и развоју на глобалном нивоу, све у циљу унапређења студијског програма Поштанско-логистички системи, а самим тим и подизања нивоа компетенција наших студената.