Наши наставници на XV конференцији Београдске берзе у хотелу Хајат, Београд. | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Наши наставници на XV конференцији Београдске берзе у хотелу Хајат, Београд. 

Наши наставници на XV конференцији Београдске берзе
Наши наставници, др Ана Равић, Милена Весић, др Горан Зајић и мр Никола Славковић, учествовали су на XV конференцији Београдске берзе "Upgrade 1N Belgrade", која је одржана у хотелу Хајат у Београду. Учесници су такође били директори водећих европских берзи, регулатори тржишта капитала и ИТ стручњаци укључени у креирање нових електронских платформи за плаћања. Кроз низ предавања и панела представљени су најновији токови тржишта капитала, као и позиција Србије у њима.