Радионице | Школа, Лабораторије | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Радионице 

У радионици школе се реализују часови практичне наставе за студенте треће године студијског програма Телекомуникације. Радионички простор је опремљен савеменом опремом за инсталацију и испитивање рада јавне, фиксне телекомуникационе мреже. Сва опремна и прибор који се користе у реализацији часова практичне наставе је усклађена са тренутно актуелном опремом у националној телекомуникационој мрежи. У радионици се могу вршити одговарајућа спајања, ранжирања и мерења на кабловима.

 

У оквиру часова практичних вежби студени се упознају са начином настављања свих врста каблова и одговарајуће заштите наставака.

 

Студенти се обучавају ранжирању каблова на различитим врстама разделника. У тим поступцима упознају реглете за аналогне и дигиталне разделнике, као и начине повезивања опреме у централи са раделником са једне, и терминалних уређаја корисника са друге стране.

У процесу рада, предочавају им се предности и недостаци савремених оптичких разделника наспрам разделника за бакарне кабове.

 

По извршеним монтажама обављају се одговарајућа мерења да би се установило стање веза између корисника, мреже, разделника и централе.Различите врсте софистицираних мерних инструмената користе се за испитивање каблова пре и после монтаже истих.

 

У току вежби користе се алати за монтажу различитих врста конектора за бакарне и оптичке каблове. Радионица је опремљена алатима за обраду и припрему оптичких и бакарних каблова.