Зорица Кукило | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Зорица Кукило 

Зорица Кукило
  •  Назив радног места: Спремачица
  •  Емаил:

 Образовање

Осмогодишња школа

 Кретања у служби

2010 - данас – Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

Пре преласка у Вишу ПТТ школу радила сам у следећим фирмама:

Организација Дедиње – канцеларијски послови;

Фирма Дона - секретарица;

Ауто АС - продавац.