Јелена Мицић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Јелена Мицић 

Јелена Мицић
  •  Назив радног места: Руководилац за правне, кадровске и администартивне послове
  •  Телефон: 066/8083651
  •  Емаил:

 Образовање

дипломирани правник
Правни факултет – Универзитета у Приштини

 Кретања у служби

02.09.2002. – 31.01.2023.године, секретар основне школе

2006 - 2018.године, секретар Окружне уписне комисије за полагање завршног испита за упис ученика у средње школе, додатни рад

08.02.2016.-23.08.2016.године, секретар средње машинске школе – допунски рад

01.02.2023.године, Руководилац за правне, кадровске и административне послове на Одсеку ВШИКТ

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

  • Уверење о положеном стручном испиту за секретара установе 2005.године
  • Потврда о похађању обуке за рад у ИСКРА систему, 2022.године
  • Потврда о одслушаним MS Office обукама, 2021.године
  • Сертификат „Етика и интегритет“, Република Србија, Агенција за спречавање корупције, Београд (2022.)
  • Сертификат, оn line обука ''Самовредновање рада установе'', 2021.године
  • Уверење о савладаној обуци програма стручног усавршавања ''Умеће одрастања'', 2015.године