мр Миланко Краговић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

мр Миланко Краговић 

мр Миланко Краговић
 •  Звање: предавач
 •  Област / ужа научна област:
  Електротехничко и рачунарско инжењерство / Интернет технологије
 •  Члан Већа: Студијски програм Интернет технологије
 •  Email:

 Образовање

Магистарски рад на тему “Једно решење брзог синтетизатора фреквенција са фазном петљом” одбранио 1997. године на Електротехничком факултету у Београду на смеру Дигитални пренос информација.

Дипломирао на Електротехничком факултету на Универзитету у Београду 1989. године.

 Кретања у служби

Од октобра 1992. године запослен у Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије. До октобра 1997. године радио у звању асистента, а од октобра 1997. године у звању вишег предавача. Од јануара 2005. године инструктор локалне Cisco академије Више ИЦТ школе.

Октобар 1989 - јануар 1995 -радио на развојним пројектима Катедре за телекомуникације Електротехничког факултета у Београду као сарадник - истраживач.

Јул 1992 - октобар 1992 - запослен у Дирекцији за развој и инвестиције ПТТ Србије.

Школске 1990/91 - радио у средњој ПТТ школи као наставник групе стручних предмета.

Међународни часописи:

Зборници међународних конференција:

 • N. Kojić, N. Vugdelija, V. Malešević, R. Kojić, M. Kragović, "Classifying and detecting phishing attacks on websites using the k-NN algorithm", In Proc. 9th International Conference „ENGINEERING CONFERENCE”, pp.146-152, 28–30.8.2023. Budva, Montenegro.
 • N. Kojić, B. Milošević, N. Vugdelija, M. Zajeganović, M. Kragović, "One implementation of SVM in EC 6 compliant wall compressive strength classification", Proceedings, X International conference IcETRAN, No. VII1.2, pp. 1-6, East Sarajevo, B&H, 05-08.06.2023, ISBN 978-86-7466-970-9.
 • L. Lukic, N. Kojic, M. Kragovic, M. Vesic, K. Lazic, Improving the teaching process by moving from .NET to .NET Core framework, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 9-16, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • M. Vesić, M. Kragović, N. Kojić, L. Lukić, D. Borčanin, Implementation Of New Technologies In The Realization Of Teaching In Programming, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 299-305, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.
 • G. Zajić, M. Pavlović, M. Kragović"Advanced tools for dynamic routing protocol optimization in computer networks", International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2017, Budapest, October 26, 2017.
 • M. Kragovic, M. Zajeganović Ivančić, N. Kojić " Some concerns and problems in the implementation of the Bologna declaration ", in Proc. Second international scientific conference University education in transition, transition in university education, modern and universal, pp. 95-101, Belgrade, Serbia, 2. December 2011.
 • M. Jovanovic,A. Savic, N. Kojic, M. Kragovic, "Application of technical analysis on the Forex online trading (Case study)", ICT-SME's2011, Information and Communication Technologies for Small and Medium Enterprises, 22 - 23 September 2011, Arandjelovac, Serbia.
 • Kragović M., Tartalja, I., "An Approach to Surface Data Set Reduction", U.S. Hydrographic Conference '99, http://www.thsoa.org/us99papers2.htm, Research and Development Project.

Зборници домаћих конференција:

 • Ђ. Петровић, Н. Којић, М. Краговић, Н. Вугделија, "Једно решење web апликације за удаљено генерисање, модификовања и снимање звука", 24. Фестивал информатичких постигнућа, 24-30.9.2017, Будва
 • М. Краговић, Н. Вугделија, Н. Којић, "Софтверска заштита од злоупотребе при електронском тестирању", "ICT Pulse", у оквиру XXIII Фестивала информатичких достигнућа – ИНФОФЕСТ, 25.09. - 1.10.2016.
 • М. М. Спасојевић, М. Краговић, Н. Вугделија и Н. Којић,"Серверска апликација за унапређење електронског тестирања студената", 60. ЕТРАН, Златибор, Јун 13-16, 2016.
 • N. Slavković, N. Reljin, M. Pavlović, N. Kojić, S. Čabarkapa, G. Zajić, M. Kragović, "Implementacija WEB orijentisanog servisa za obradu medicinskih snimaka", Naučno stručni simpozijum INFOTEH-2009, Jahorina, 18-20. mart, 2009.
 • S. Čabarkapa, G. Zajić, M. Pavlović, N. Slavković, N. Reljin, M. KragovićSistem za digitalizaciju medicinskih snimaka zasnovan na DICOM standardu” ETRAN, Vrnjačka banja, Jun 15-19, 2009.
 • G. Zajić, M. Kragović, N. Kojić, N. Slavković, N. Reljin, M. Pavlović, N. Slavković, “Sistem za digitalizaciju, arhiviranje I pretragu medicinskih slika“, XV YU INFO 09, 8-11 mart 2009. Kopaonik.
 • Z. M. Vranić, Milanko Kragović, "Prikaz metoda merenja elektromagnetske efektivnosti ekranizaciji magnetskog polja", CD Zbornik II 47 ETRAN,  Herceg-Novi, 2003.
 • Milanko Kragović, Zoran M. Vranić, "Prilog sistemu rangiranja metoda merenja elektromagnetske efektivnosti ekranizacije prostora", CD Zbornik II 47 ETRAN,  Herceg-Novi, 2003.
 • M. Kragović, “Brzi sintetizator frekvencija sa faznom petljom”, Zbornik XLI ETRAN-a, Zlatibor, 1997.
 • M. Kragović, “Jedna realizacija brzog sintetizatora frekvencija sa PLL-om”, Zbornik radova XL ETRAN-a, Budva, 1996.
 • M. Kragović, “Modifikacija brzog PLL sintetizatora frekvencija”, Zbornik radova XXXVIII ETRAN-a, Niš, 1994.

Пројекти:

 • Иновациони пројекат Министарства науке Републике Србије за 2008/2009. годину, “Развој система за дигитализацију медицинских снимака, архивирање у бази података И претраживање базе података“, чији је носилац Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду, а реализатори: Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду.
 • ParagrafNet: sistem za distribuciju i eksploataciju e-dokumenata, zbirke zakona i drugih pravnih propisa za “Paragraf Co.”, Beograd, 2003-2009, platforma: MS Windows (95/98/NT/2K/XP), Borland C++ Builder, MS Access, ASP, istraživački i razvojni projekat.
 • 3D Shape Editor: an application for 3D vessel design, for HYPACK Inc., USA, 2003-2005, PTL: MS Windows (98/NT/2K/XP), MS Visual C++, OpenGL, Research and Development Project.
 • 3D Terrain Viewer/Dredge Viewer: an application for 3D terrain visualization during surveying and dredging, for Coastal Oceanographics Inc, USA, 2002-2010, PTL: MS Windows (98/NT/2K), MS Visual C++, OpenGL, Research and Development Project.
 • Calibrator: an application for roll, pitch, and yaw angle errors determination, for Coastal Oceanographics, USA, 2002, PTL: MS Windows (98/NT/2K), MS Visual C++, Research and Development Project.
 • Elvis: an application for 2D terrain data visualization and editing, for Coastal Oceanographics, USA, 1999-2004, Research and Development Project.
 • SoVA: baza podataka o studentima i aplikacija, Visoka ICT škola, Beograd, 1998- u toku, platforma: MS Windows 98/2K/XP, MS Access, SQL server, C#, ASP.Net, istraživački i razvojni projekat.
 • Soundings Reduction: a program for surface mesh simplification, for Coastal Oceanographics Inc., USA, 1998-2003, PTL: MS Windows 95, Borland Delphi, Research and Development Project.
 • BOS: hardver za digitalizaciju i obradu TV slike u realnom vremenu za uslove prenosa u 4Mbps digitalnom kanalu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1993-1994, istraživački i razvojni projekat.
 • Brzi sintetizator frekvencija kombinovanog tipa, DDS – PLL, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1990, istraživački i razvojni projekat.

Књиге и скрипте:

 • Mилан Ј. Павловић, Миланко М. Краговић, Марија Б. Зајегановић, "Практикум из мрежних уређаја", Висока ICT школа, Београд, 2013. (199 страна) ISBN 978-86-88245-09-8.
 • Mилан Ј. Павловић, Миланко М. Краговић, Марија Б. Зајегановић, "Практикум из рачунарских мрежа", Висока ICT школа, Београд, 2013. (200 страна) ISBN 978-86-88245-10-8.

Цитираност:

Рад:

S. Čabarkapa, G. Zajić, M. Pavlović, N. Slavković, N. Reljin, M. Kragović, “System for digitalization of medical images based on DICOM standard”, Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 6, iss. 3, pp. 409-418, 2009.

је цитиран у:

 1. O. M. Olaniyi, O. Adebayo, R. Jane. "Development of an Electronic Medical Image Archiving System for Health Care in Nigeria." International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT), vol. 2, iss. 4, Paper 020425. (http://ijcit.com/archives/volume2/issue4/Paper020425.pdf)
 2. A. Sagi, A. Sabo, B. Kuljic, and T. Szakall. "Challenges of implementation of intelligent information systems in transforming the healthcare system in the Republic of Serbia." In Computational Intelligence and Informatics (CINTI), 2012 IEEE 13th International Symposium on, pp. 289-292. IEEE, 2012.