мр Марија Зајегановић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

мр Марија Зајегановић 

мр Марија Зајегановић
 •  Звање: предавач
 •  Област / ужа научна област:
  Електротехничко и рачунарско инжењерство / Телекомуникације
 •  Члан Већа: Студијска група студијских програма КТ и МСИ
 •  Емаил:

 Образовање

Магистарски рад под називом "Статистички мултиплексер са контролом протока долазних видео секвенци помоћу неуралне мреже", одбранила на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2008.године, под руководством в. проф. др Ирини Рељин.

Дипломирала на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 1992. године на образовном профилу Електроника и телекомуникације.

 Кретања у служби

2009 - данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, предавач

2001 - 2009 - Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, сарадник у настави

1992 - 2001 - Средња техничка ПТТ школа, наставник електотехничке групе предмета

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Члан је и секретар FTTH удружења Србије.
 • MTCSE - MikroTik Certified Security Engineer, 2022.
 • MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer, 2018.
 • MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer, 2016.
 • MikroTik certified Academy Trainer, 2015, 2018, 2022.
 • MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer, 2015, 2017, 2021.
 • MTCNA - MikroTik Certified Network Associate, 2015, 2017, 2021.
 • Програм обуке за инструктора у Микротик академији, координатор Сашо Јордаки, 2014.
 • Програм стручног усавршавања "Eлектронска провера знања", центар за унапређење наставе АБАКУС, 2013.
 • Програм стручног усавршавања "Тренинг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника", центар за унапређење наставе АБАКУС, 2013.
 • Програм стручног усaвршавања "Нова школа - Bишефронтална настава", центар за унапређење наставе АБАКУС, 2013.
 • Програм стручног усавршавања "Савремене методе наставе и наставни материјали", центар за унапређење наставе АБАКУС, 2013.
 • Програм стручног усавршавања "Електронским учењем до креативне наставе", центар за унапређење наставе АБАКУС, 2013.
 • Програм стручног усавршавања "Примена e-learning метода наставе у образовању", центар за унапређење наставе АБАКУС, 2012.
 • Програм стручног усавршавања "Електронски наставни материјали", центар за унапређење наставе АБАКУС, 2012.
 • Семинар WiFi-WiMAX на ТЕЛФОР-у 2006.
 • Семинар Бежичне комуникације на ТЕЛФОР-у 2004.
 • Обука за инструктора у локалној CISCO академији - курс CCNA (2003/04. године).
 • Учешће на семинарима везаним за реформу високог образовања у Србији у току 2003. – 2005. год.
 • У току 2004. године водила акредитоване семинаре за обуку наставника средњих школа "Вишефронтална настава – Нова школа Петра Савића".
 • Учешће у пројекту Нова школа од 1995. год. Пројекат је екстерно евалуиран у Средњој техничкој ПТТ школи у току 2000/01. год. истраживањем које је спровео проф. др Ненад Хавелка.
 • Члан је домаћих друштава ЕТРАН и Телекомуникације.

Домаћи часописи:

 • Marija Zajeganović, Natalija Vugdelija, Radiša Stefanović, Silva Kostić, Uroš Miljković, Georg Mach “Data security in mobile healthcare” Vojnotehnički glasnik/Military Technical Courier, 2023, Vol. 71(3), pp. 748-768.
 • N. Kojić, Marija Zajeganović , Irini Reljin , Branimir Reljin, "New algorithm for packet routing in mobile ad-hoc networks", Journal of Automatic Control, Vol 20, pp. 9-16, 2010.
 • И. Рељин, Б. Рељин, М. Зајегановић, Б. Крстић, “ Multimedia Traffic Analysis“, Tutorial at Eurocon '05, Belgrade, Nov. 2005.
 • И. Рељин, Б. Крстић, М. Зајегановић, “Видео компресија – у сусрет H.265”, Зборник 23. Симп. о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, (invited paper), POSTEL2005, Саобраћајни факултет, Београд, 13-14 дец., 2005.

Зборници међународних конференција:

 • M. Pavlović, M. Zajeganović, D. Ristić, „Implementation of BGP routing protocol using GNS3 emulator“, Book of prossidings, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024. Vol 1. pp. 219-225. Kopaonik, 29. januar – 3. februar 2024. ISBN-978-86-82744-02-3, ISBN-978-86-82744-00-9
 • M. Zajeganović, M. Pavlović, D. Ristić, „Possible threats to zero-trust architecture“, Book of prossidings, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024. Vol 1. pp. 308-313. Kopaonik, 29. januar – 3. februar 2024. ISBN-978-86-82744-02-3, ISBN-978-86-82744-00-9
 • Sanja Jevtić, Dragan Jevtić, Marko Bursać, Tatjana Keča, Marija Zajeganović, “MODEL OF MONITORING LINUX BASED PLATFORM IN LARGE CORPORATE NETWORK”, IX International Symposium NEW HORIZONS 2023 of Transport and Communications, 24-25. novembar 2023.
 • M. Zajeganović, M. Pavlović, N. Kojić, „One security solution in a cloud envirenment“, The Conference Proceedings of 7th Conference ITEMA 2023. October 26th 2023. Varaždin, Croatia. ISSN 2683-5991
 • M. Pavlović, M. Zajeganović, M. Milivojević, „Implementation of next-generation firewall in modern networks“, The Conference Proceedings of 7th Conference ITEMA 2023. October 26th 2023. Varaždin, Croatia. ISSN 2683-5991
 • M. Milivojević, M. Pavlović, M. Zajeganović, „Linear statistical features for the purposes of computer network automation“, The Conference Proceedings of 7th Conference ITEMA 2023. October 26th 2023. Varaždin, Croatia. ISSN 2683-5991
 • N. Kojić, B. Milošević, N. Vugdelija, M. Zajeganović, M. Kragović, "One implementation of SVM in EC 6 compliant wall compressive strength classification", Proceedings, X International conference IcETRAN, No. VII1.2, pp. 1-6, East Sarajevo, B&H, 05-08.06.2023, ISBN 978-86-7466-970-9.
 • Dragan Kreculj, Đorđe Dihovični, Nada Ratković Kovačević, Maja Gaborov, Marija Zajeganović, "PFSENSE ROUTER AND FIREWALL SOFTWARE", Book of Proceedings, International Scientific Conference on Information Technology, Computer Science and Data Science, pp. 132-137, Belgrade, Serbia, 27.05.2023, ISBN: 978-86-7912-802-7
 • Zajeganović, M., Pavlović, M., Mamula Tartalja, D., & Kostić, S. (2022). An Approach to Improving Network Security Using Log Analysis. In V. Bevanda (Ed.), International Scientific Conference ITEMA 2022: Vol 6. Conference Proceedings (pp. 105-111). Association of Economists and Managers of the Balkans. https://doi.org/10.31410/ITEMA.2022.105
 • Kostić, S., Ratković Kovačević, N., Zajeganović, M., Dihovični, Đ., Krulj, I., & Kreculj, D. (2022). Online Learning during the COVID-19 Pandemic. In V. Bevanda (Ed.), International Scientific Conference ITEMA 2022: Vol 6. Selected Papers (pp. 103-109). Association of Economists and Managers of the Balkans. https://doi.org/10.31410/ITEMA.S.P.2022.103
 • Nada RATKOVIĆ KOVAČEVIĆ, Sanja JEVTIĆ, Đorđe DIHOVIČNI, Dragan KRECULJ, Marija ZAJEGANOVIĆ, Luka KOCIĆ, MEASURING TEMPERATURE IN SEVERAL POINTS USING ARDUINO, (In Serbian MERENJE TEMPERATURE U VIŠE TAČAKA POMOĆU ARDUINO MODULA), Proceedings of the 10th ICREPS, 17-18.10.2022, Belgrade, pp 127-134.
 • Ivana Krulj, Dragan Kreculj, Nada Ratković Kovačević, Djordje Dihovični, Maja Gaborov and Marija Zajeganović, An Approach to Studying Impedance of a Series RLC Circuits, 13th International conference on e-learning 2022, Belgrade Metropolitan University, 29-30.09.2022, Belgrade. pp 147-150, ISBN 978-86-89755-23-7
 • M. Pavlović, M. Zajeganović, M. Milić, S. Čabarkapa, N. Kurbalija, “Computer network intrusion prevention systems”,The 16th Conference with international participation Risk and safety engineering, jun 2021. Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6211-126-5
 • M. Zajeganović, M. Pavlović, M. Andrejić, S. Čabarkapa, N. Kurbalija, “Simulating computer network attack and analyzing packets using GNS3 and Wireshark”, The 7th Conference with International Participation Knowledge Management and Informatics, jun 2021. Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6211-127-2
 • N. Kurbalija, G. Zajić, M. Pavlović, M. Zajeganović, S. Čabarkapa, “Using a script for automating the process of configuring and maintaining a computer network”, The 7th Conference with International Participation Knowledge Management and Informatics, jun 2021. Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6211-127-2
 • M. Mitić, M. Zajeganović, N. Kurbalija, S. Čabarkapa, M. Pavlović, “Web server security”,15th International conference on Risk and safety engineering, 16-18. January, 2020. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-6211-124-1
 • M. Zajeganović, N. Kurbalija, S. Čabarkapa, M. Pavlović, G. Zajić, “Simulating Internet of Things in Packet Tracer”, 6th International conference on Knowledge management and informatics, 13-14. January, 2020. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-6211-123-4
 • M. Zajeganović, G. Zajić, N. Kurbalija, M. Pavlović, S. Čabarkapa, “Encryption types overview”,14th International conference on Risk and safety engineering, 11-13. January, 2019. Kopaonik, Serbia, pp. 145-150, ISBN 978-86-6211-116-6, COBISS.SR-ID 327615751
 • M. Zajeganović, G. Zajić, N. Kurbalija, M. Pavlović, S. Čabarkapa, “Simulating computer networks with Mininet”, 5th International conference on Knowledge management and informatics, 8-9. January, 2019. Kopaonik, Serbia
 • M. Pavlović, G. Zajić, M. Zajeganović, D. Ristić, I. Reljin, M. Mijić, “Classification of Room Impulse Responses using Kohonen Neural Network”, in Proc. 14th Symp. NEUREL 2018, Belgrade, Nov. 20-21, 2018.
 • M. Zajeganović, S. Čabarkapa N. Vugdelija, N. Kojic, "Profiles of network engineers in the educational system of the Republic of Serbia", 4th International conference on Knowledge management and informatics, Kopaonik, 12.-13. January, 2018.
 • N. Vugdelija, M. Zajeganović, S. Čabarkapa, N. Kojic, "E-business security realization by using the router functions", 13th International conference on Risk and safety engineering Kopaonik, 09.-11. January, 2018.
 • M. Kragović, M. Zajeganović , N. Kojić " Some concerns and problems in the implementation of the Bologna declaration ", in Proc. Second international scientific conference University education in transition, transition in university education, modern and universal, pp. 95-101, Belgrade, Serbia, 2. December 2011.
 • M. Pavlović, N. Kojić, M. Zajeganović , I. Reljin, “Dynamic routing in wireless Ad Hoc networks”, ICIST 2011 - International Conference on Internet Society Technology and Management, 7-8 march 2011. Kopaonik, Serbia.
 • N. Kojić, M. Zajeganović, I. Reljin, B. Reljin, “Packet Routing in Wireless Mesh Networks”, in Proc. 10th Sym.NEUREL-2010, pp. 155-158, Beograd, Sept. 23-25, 2010.
 • M.Zajeganović, I.Reljin, "Video multicoder with neural network control",  IX Symp.NEUREL 2008, Belgrade, Serbia, sept 25-27, 2008.
 • M. Zajeganović, I. Reljin, B. Reljin, "Multifractal Analysis of Outgoing Signal from the Statistical Multiplexer with Neural Network Control", XLIII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2008, June 25-27, Nis, Serbia, 2008.

Зборници домаћих конференција:

 • Natalija Vugdelija, Nenad Kojić, Marija Zajeganović, “Bezbedonosni rizici u pojedinim slojevima IoT arhitekture”, 29. konferencijai YU INFO 2023, Zbornik radova, pp. 78-82. 12-15.3.2023, Kopaonik, Srbija, ISBN 978-86-85525-29-2
 • Г. Зајић, М. Зајегановић, Н. Којић, Б. Рељин, "Унапређење CBIR система применом кластеризације", 20. Телекомуникациони форум -ТЕЛФОР 2012, Београд, Нов. 20-22, 2012.
 • Милан Павловић, Марија Зајегановић , Ненад Којић, Ирини Рељин, “Рутирање у бежичним мрежама базирано на кластеризацији применом вештачких неуралних мрежа”, Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2011, 16.-18. март 2011. Јахорина.
 • Н. Којић, М. Зајегановић , М. Павловић, И. Рељин, “Поређење карактеристика OSPF и EIGRP рутинг протокола”, 17. међународна конференција YУ ИНФО 2011, 6-9 март 2011. Копаоник, Србија.
 • Станковић Младен, Којић Ненад, Зајегановић Марија, "Једно решење алокације телефонских прикључака VoIP сервером", XVIII Телекомуникациони форум -ТЕЛФОР 2010, Зборник радова стр. 195-198, Београд , Нов. 23-25, 2010.
 • М. Зајегановић, И. Рељин, “Статистички мултиплексер са контролом приоритета улазних секвенци”, Зборник конф. YU-INFO 2008, Копаоник, 9-12 март 2008.
 • З. Вранић, М. Зајегановић, “Нове технологије у испитивању електромагнетске компатибилности рачунара - ТЕМ ћелија”, Зборник конф. YU-INFO 2006, Копаоник, 6-10 март 2006.
 • М. Зајегановић, З. Вранић, “Нове технологије у испитивању електромагнетске компатибилности рачунара - ГТЕМ ћелија”, Зборник конф. YU-INFO 2006, Копаоник, 6-10 март 2006.
 • И. Рељин, Б. Крстић, М. Зајегановић, “Видео компресија – у сусрет H.265”, Зборник 23. Симп. о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, (invited paper), POSTEL2005, Саобраћајни факултет, Београд, 13-14 дец., 2005.
 • И. Рељин, Б. Рељин, М. Зајегановић, “Анализа MPEG-4 видео секвенци”, in Proc 49th Conf. ЕТРАН, Будва, 5-10 jун, 2005.
 • И. Рељин, М. Зајегановић, Б. Крстић, “Анализа компримованих анимираних видео секвенци”, Конференција Телекомуникациони Форум, ТЕЛФОР-2003, Београд, новембар 25-27, 2003.
 • И. Рељин, М. Зајегановић, “Анализа видео секвенци при ниским протоцима бита”, in Proc 47th Conf. ЕТРАН, Херцег Нови (Монтенегро), jун 8-13, 2003, Vol. 1, пп. 177-181.

Пројекти:

 • Сарадник на пројекту „Пројекат за извођење телекомуникационих и сигналних инсталација - пројекат мултимедијалних система у оквиру ПЗИ реконструкције и доградње објекта САНУ“, 2023. године
 • Сарадник на пројектима Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2023. године.
 • Сарадник на пројекту „Пројекат за извођење структурног кабловског система, рачунарске мреже, за објекат Патријаршија СПЦ, Краља Петра 5, Београд“, 2022. године
 • Европски пројекат, COST Action 292 “Semantic Multimodal Analysis of Digital Media”, 2004-2008.
 • Нова школа у оквиру Педагошког савеза Србије, као део акредитованог програма, за средње школе, од стране Министарства просвете и спорта Републике Србије.

Књиге и скрипте:

 • Milan Pavlović, Marija Zajeganović, Milan Milivojević, Priručnik iz LAN mreža. 1. izdanje. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd, 2024. (324 strana). ISBN 978-86-6090-143-1
 • Marija Zajeganović, Milan Pavlović, Milan Milivojević, Zbirka zadataka iz TCP/IP arhitekture, 1. izdanje. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd. 2024. (234 strana). ISBN 978-86-6090-144-8
 • Mилан Павловић, Марија Зајегановић, Никола Курбалија, "Практикум из безбедности рачунарских мрежа", Висока ICT школа, Београд, 2019. (253 стр.) ISBN 978-86-88245-34-0.
 • Mилан Ј. Павловић, Миланко М. Краговић, Марија Б. Зајегановић, "Практикум из мрежних уређаја – допуњено издање", Висока ICT школа, Београд, 2017. (239 стр.) ISBN 978-86-88245-21-0.
 • Mилан Ј. Павловић, Миланко М. Краговић, Марија Б. Зајегановић, "Практикум из мрежних уређаја", Висока ICT школа, Београд, 2013. (199 страна) ISBN 978-86-88245-09-8.
 • Mилан Ј. Павловић, Миланко М. Краговић, Марија Б. Зајегановић, "Практикум из рачунарских мрежа", Висока ICT школа, Београд, 2013. (200 страна) ISBN 978-86-88245-10-8.
 • Марија Зајегановић, "Практикум из дигиталних телекомуникација" за IV разред, Средња ПТТ школа, 1997. год.
 • Марија Зајегановић, "Системи за обраду и пренос података" скрипта за V степен, Средња ПТТ школа, 1997. год.
 • Марија Зајегановић, "Дигитални комутациони системи" скрипта за IV разред средње школе, Средња ПТТ школа, 1996. год.
 • Марија Зајегановић, Бранислав Зајегановић, "Кабловске ТТ мреже" скрипта за II разред средње школе, Средња ПТТ школа, 1996. год.
 • Марија Зајегановић, Бранислав Зајегановић, "Ваздушне ТТ мреже и ТТ инсталације" скрипта за II разред средње школе, Средња ПТТ школа, 1996. год.
 • Марија Зајегановић, "Телекомуникациони водови", скрипта за II разред средње школе, Средња ПТТ школа, 1995.год.
 • Учешће у организацији и реализацији семинара из Оптичких телекомуникација на конференцији ТЕЛФОР 2004.: Н. Славковић, Т. Кеча, М. Зајегановић, Принцип мерења параметара у временском домену.
 • Водила акредитоване семинаре за обуку наставника средњих школа "Вишефронтална настава – Нова школа Петра Савића", 2004. године

Цитираност:

Рад:

M. Pavlović, G. Zajić, M. Zajeganović, D. Ristić, I. Reljin and M. Mijić, "Classification of Room Impulse Responses using Kohonen Neural Network," 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), Belgrade, Serbia, 2018, pp. 1-5, doi: 10.1109/NEUREL.2018.8587009.

је цитиран у:

 1. Murovec, Jure, Luka Čurović, Anže Železnik, and Jurij Prezelj. "Automated identification and assessment of environmental noise sources." Heliyon (2023): e12846. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e12846
 2. J. Murovec, L. Čurović and J. Prezelj, "SPATIAL FILTERING OF NOISE IMMISSION FOR UNSUPERVISED CLASSIFICATION OF NOISE EVENTS," 9th Congress of Alps Adria Acoustic Association,2021 Budapest, Budapest, Hungary, 2021.

Рад:

M.Zajeganović, I.Reljin, "Video multicoder with neural network control", NEUREL 2008 Proceedings, 9th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering, art. no. 4685609, pp. 187-191, ISBN: 978-142442904-2, doi: 10.1109/NEUREL.2008.4685609.

је цитиран у:

 1. Mohamad Eid, Abdulmotaleb El Saddik, "Admux Communication Protrocol for Real-Time Multimodal Intreaction", Proc. on IEEE/ACM 16th International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT), Dublin, Ireland, 25-27 Oct. 2012 , pp. 118 - 123., ISSN: 1550-6525, Print ISBN: 978-1-4673-2954-5, Digital Object Identifier: 10.1109/DS-RT.2012.23 , date of Current Version: 29 November 2012.
 2. Abdulmotaleb El Saddik, Mauricio Orozco, Mohamad Eid, Jongeun Cha, Haptics Technologies Bringing Touch to Multimedia, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011, ISSN 2192-2977 e-ISSN 2192-2985, ISBN 978-3-642-22657-1 e-ISBN 978-3-642-22658-8, DOI 10.1007/978-3-642-22658-8.
 3. Mohamad Eid, Jongeun Cha, Abdulmotaleb El Saddik, “Admux: An Adaptive Multiplexer for Haptic–Audio–Visual Data Communication”, IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, Vol. 60, No. 1, January 2011, pp. 21-31, ISSN: 00189456.
 4. Mohamad Ahmad Eid, Admux: An Adaptive Multiplexing Framework for Haptic-audio-visual Communication, Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), School of Information Technology and Engineering, Ottawa, Canada, 2010.

Рад:

N. Kojić, M.Zajeganović, I.Reljin, B.Reljin, "Packet Routing in Wireless Mesh Networks",in Proc. 10th Sym.NEUREL-2010, pp. 155-158, Beograd, Sept. 23-25, 2010.

је цитиран у:

 1. Hassan, Z., & Asaduzzaman. (2024). Advanced Recursive Best-First Search (RBFS) based Routing Protocol for Multi-hop and Multi-Channel Cognitive Wireless Mesh Networks. Journal of Computer Science and Technology Studies. 6. 01-10. 10.32996/jcsts.2024.6.1.1.
 2. N. Kojić, I. Reljin, B. Reljin, "A Neural Networks-Based Hybrid Routing Protocol for Wireless Mesh Networks", Journal Sensors, Sensors Networks, 12(6), pp. 7548-7575, 2012. doi:10.3390/s120607548.
 3. D. Jeyasutha, N Fareena, Delay Sensitive Multipath Routing with Bandwidth Guarantees for Video Transmission in Wireless Mesh Network, IJCA Proceedings on International Conference in Recent trends in Computational Methods, Communication and Controls (ICON3C 2012) ICON3C(1), April 2012. Published by Foundation of Computer Science, New York, USA.
 4. P. Rawat, M. Soam, S. Malik, A Secured and Fault-Tolerant Multipath Routing Protocols for WMN, Computational Intelligence and Information Technology, Communications in Computer and Information Science, 2011, Vol. 250, Part 1, pp. 209-216, DOI: 10.1007/978-3-642-25734-6_32

Рад:

N. Kojić, M.Zajeganović, I.Reljin, B.Reljin,"New algorithm for packet routing in mobile ad-hoc networks" Journal of Automatic Control, Vol 20, pp. 9-16, 2010.

је цитиран у:

 1. Hema, R., Subramanian, G., & Ajitkumar, M. Implementation of K-Means Clustering in Route Discovery in Ad hoc Networks. In Interdisciplinary Research in Technology and Management (pp. 370-378). CRC Press.
 2. K B, Manikandan & N, Sasirekha. (2024). ANALYSIS OF ROLE AND IMPORTANCE LEVEL OF NODE FAILURE DETECTION IN WIRELESS SENSOR NETWORKS. International Journal of Innovation in Engineering Research & Management ISSN:2348-4918
 3. Pakhomova, V. M., & Mandybura, Y. S. (2019). Optimal Route Definition in the Railway Information Network Using Neural-Fuzzy Models.
 4. Kalashnikov, I. V., Gabrinets, V. O., & Horiachkin, V. M. (2019). COMPLEX OF PROGRAMS FOR ASSESSMENT OF AIR ENVIRONMENT POLLUTION LEVEL. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (2 (80)), 41-48.
 5. Pakhomova, V. M., Skaballanovich, T. I., & Bondareva, V. S. (2019). INTELLIGENT ROUTING IN THE NETWORK OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEM OF RAILWAY TRANSPORT. Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, (2 (80)), 77-90.
 6. Jatwani, R., Routing Algorithm in MANET: A Survey, International Journal of Research in Engineering, Science and Management, Vol.1, No.11, November 2018, www.ijresm.com, ISSN (Online): 2581-5792
 7. СЕМЕНОВА, О. О. Маршрутизація в телекомунікаційних мережах за допомогою нечіткої логіки. 2017. PhD Thesis. ВНТУ.
 8. O. Semenova, A. Semenov, "The neuro-fuzzy controller for routing in telecommunication networks", In Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), pp. 1-5, 2017.
 9. Semenov, A. A., Semenova, O. O., Voznyak, O. M., Vasilevskyi, O. M., & Yakovlev, M. Y. (2016, June). Routing in telecommunication networks using fuzzy logic. In Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM), 2016 17th International Conference of Young Specialists on (pp. 173-177). IEEE.
 10. Z.Z. Shirazi, S.J. Mirabedini, Dynamic K-means algorithm for optimized routing in mobile AD HOC networks, International Journal of Computer Science & Engineering Survey (IJCSES) Vol.7, No.2, pp. 1-14, April 2016.
 11. N. Ahad, J. Qadir, N. Ahsan, "Neural Networks in Wireless Networks: Techniques, Applications and Guidelines", Journal of Network and Computer Applications, 2016.
 12. H. Tuli, S. Kumar, Study of MANET Routing Protocols, Special Conference Issue: National Conference on Cloud Computing & Big Data, pp. 90-93, 2015.
 13. V. L, Kartheek, M. Srinivasa Rao , M. N. Rao, "Effect Self Loop Avoidance Weighted NDFA Method Using Fuzzy Cache Counter Classifier Algorithm for Efficient and Fastest Reachable Path in Travelling Networks", International Journal of Research in Computer and Communication Technology, Vol. 4, No. 8 , pp. 524-529, 2015.
 14. A. P. Patil, Network Throughput Improvement using Dijkstra’s and Floyd Warshall Algorithm, Networking and Communication Engineering, Vol. 7, No. 1, pp. 39-44, 2015.
 15. M. Sarmah, P. Sharma, P. Borah, M. Sharma, P2P Topological Ad-hoc Routing Protocol (P2P-ARP), International Journal of Computer Science and Information Technologies, Vol. 5 (6), pp.7851-7854, 2014.
 16. P. Sarao, S. Garg, Routing in wireless mesh networks using mobile agents, AKGEC International journal of technology, Vol. 5, No. 1, pp.9-13, 2014.
 17. N. P.Bhakare, M. S. Ali, "Overview of Routing in MANET using Soft Computing Approaches." International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, Vol.2, No.1, pp.443-450, 2014. ISSN: 2321-7782
 18. N. P. Bhakare, M. S. Ali, Routing in MANET using Object Neural Approach, International Journal of Advance Engineering and Research Development (IJAERD), Vol. 1,No. 6, June 2014, e-ISSN: 2348 - 4470 , print-ISSN:2348-6406
 19. S. Aliabadi, M. A. Sarram, An approach to DSR routing QOS by fuzzy-genetic algorithms, International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN), Vol. 6, No. 2, pp. 89-100, April 2014. DOI : 10.5121/ijwmn.2014.6208.
 20. S. Aliabadi, M. A. Sarram, An Improvement on Route Recovery by Using Triangular Fuzzy Numbers on Route Errors in MANET, Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE), Vol. 16, No. 1, pp. 75-79, Ver. II (Jan. 2014), e-ISSN: 2278-0661, p-ISSN: 2278-8727.
 21. R. Kumar, P. Verma, Y. Singh, Review of MANET Protocols and Introduction of a New Optimized Routing Scheme using Evolutionary Algorithms and Analytical Hierarchy Process, Wireless Communication, Vol. 6, No. 4, pp. 161-171, ISSN 0974 – 9640, 2014.
 22. A. M. Al-Bakry, A. S. Hatim, Finding the Best Path Routing Using Multi-agent System, Journal of Babylon University/Pure and Applied Sciences, No.2, Vol. 22, pp.607-621, 2014.
 23. N. P. Bhakare, M. S. Ali, Overview of Routing in MANET using Soft Computing Approaches, International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, Vol. 2, No. 1, Jan. 2014, www.ijarcsms.com, ISSN: 2321-7782
 24. R. Kumar, P. Verma, Y. Singh. "Mobile Ad Hoc Networks and It’s Routing Protocols.", World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Computer, Information Science and Engineering, Vol. 7, No. 8, 2013.
 25. A. I. Saleh, "A Scalable-Adaptive Snack Routing Strategy (SRS) for Semi-Administrated Mobile Ad Hoc Networks (SAMANETs)"International Journal of Wireless Information Networks ,Vol. 18, No. 4, pp. 257-279, DOI: 10.1007/s10776-011-0155-z.
 26. M.A. Павленко, "Анализ возможностей искусственных нейронных сетей для решения задач однопутевой маршрутизации в ТКС.", Электронное научное специализированное издание – журнал «Проблемы телекоммуникаций», No. 2, Vol. 4, pp. 118-127, 2011.