др Стеван Величковић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Стеван Величковић 

др Стеван Величковић
 •  Звање: професор струковних студија
 •  Област / ужа научна област:
  Саобраћајно инжењерство / Саобраћајно инжењерство
 •  Члан Већа: Студијски програм Поштанско-логистички системи
 •  Email:

 Образовање

Докторску дисертацију под насловом „Нови приступ прогнозирању нових комуникационих сервиса са варијабилним потенцијалом тржишта“ под руководством проф. др Валентине Радојичић одбранио је на Саобраћајном факултету 23.09.2016. године и тиме стекао академско звање доктор техничких наука.

Магистарски рад под називом „Прогнозирање нових комуникационих сервиса/производа“ одбранио је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 18. јануара 2011. године.

Дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 2002. године.

 Кретања у служби

2004 - данас - Виша ПТТ школа, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије.

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Учесник отворене радионице ERGP под називом: “Поштански оквир – погледи из и изван ЕУ - (The postal framework - views from within and outside the EU)”, у организацији ERGP-а (European Regulators Group for Postal Services –Групе европских регулатора за поштанске услуге), Европске комисије (European Commission) и РАТЕЛ-а (Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге), Београд. 28. новембар 2018. године.
 • Учесник у ''Радионици о хармонизацији националног регулаторног оквира са законодавством Европске уније и одрживости у области поштанских услуга'' у организацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit-om (Technical Assistance and Information Exchange) Directorate-General Enlargement-a, Београд. 22-23. април 2010. године.
 • Сертификат Београдске берзе о похађању курса "Техничка и фундаментална анализа".
 • Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе.

Међународни часописи са импакт фактором:

 • Veličkovic, S., Radojičić, V. & Bakmaz, B. (2016). The effect of service rollout on demand forecasting: The application of modified Bass model to the step growing markets. Technological Forecasting and Social Change, 107, 130-140. (IF2015=2.678, 5-year IF=3.005) (М21)

Зборници међународних конференција:

 • S. Veličković, J. Milutinović, B. Grgurović, “Micro Depots and Micro Mobility in the Function of Sustainable Development”, International Academic Conferences on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science (IAC-TLTS), Vienna, 2023.
 • J. Milutinović, S. Veličković, B. Grgurović, “Postal Operators in the Digital Environment”, International Academic Conferences on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science (IAC-TLTS), Vienna, 2023.
 • B. Grgurović, J. Milutinović, S. Veličković, S. Radosavljević, “The Applicability of the Consolidation Center in the Postal Sector”, International Academic Conferences on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science (IAC-TLTS), Vienna, 2023.
 • S. Veličković, J. Milutinović, B. Grgurović, S. Radosavljević, „The Impact of Microdepots on The Efficiency of Urban Distribution”, IX International Symposium New Horizons of transport and communications, 2023, Doboj.
 • B. Grgurović, S. Radosavljenić, J. Milutinović, S. Veličković, “Application of Digital Solutions in Postal Services”, IX International Symposium New Horizons of transport and communications, 2023, Doboj.
 • J. Milutinović, S. Radosavljenić, B. Grgurović, S. Veličković, “The Use of Big Postal Data as a New Business Opportunity for Postal Operators”, IX International Symposium New Horizons of transport and communications, 2023, Doboj.
 • S Radosavljević, B. Grgurović, J. Milutinović, S. Veličković, The Sustainability of Urban Postal Logistics and the AR Technology, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2023, Sarajevo.
 • S. Veličković, B. Grgurović, J. Milutinović, S. Radosavljević, Impact of micro mobility on curb management and city logistic sustainability, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2023, Sarajevo.
 • J. Milutinović, S. Veličković, B. Grgurović, S. Radosavljević, The role of crowd-shipping in sustainable city logistics, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2023, Sarajevo.
 • S. Veličković, B. Grgurović, J. Milutinović, The Impact of The Sharing Economy and The Circular Economy in Redefining City Logistics Management, 6th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2022, Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia, October 27, 2022
 • J. Milutinović, B. Grgurović, S. Veličković, The Applicability of The Consolidation Canter Concept in The Postal Sector, 6th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2022, Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia, October 27, 2022
 • J. Milutinović, B. Grgurović, S. Veličković, S. Radosavljević, The Development of the Concept of Consolidation Centers in Using the Sharing Economy in Postal Services / Logistics, International Conference on Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2022, Sarajevo.
 • B. Grgurović, S. Veličković, „The application of consolidation centers to postal services operations “, VIII International Symposium New Horizons of transport and communications, 2021, Doboj.
 • J. Milutinovic, B. Grgurovic, S. Velickovic, S. Strbac, M. Popovic, „Model for adjusting postal routes to set requirements “, VIII International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2016. – M33 >

Зборници домаћих конференција са међународним учешћем:

 • B. Grgurović, J. Milutinović, S. Veličković, S. Radosavljević: Application of the location problem for consolidation and cooperation of postal operators, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Kopaonik, 2004.

Зборници домаћих конференција:

 • С. Величковић, В. Радојичић, „Кључне карактеристике дифузије нових сервиса од интереса за доношење стратегијских одлука", XXII научна конференција YU INFO, Копаоник, Србија, 2016.
 • S. Veličković, S. Veličković. "Analiza difuzionih modela za prognoziranje novih komunikacionih servisa", 21 конференција YU INFO 2015, 08-11 март, Копаоник, Србија, 2015
 • С. Величковић, „Прогнозирање тражње нових комуникациконих сервиса базиране на анализи животног циклуса сервиса”, 20. конференција YU INFO 2014, 09-13 март, Копаоник, Србија, 2014
 • С. Величковић, С. Величковић "Mодификација модела прогнозирања нових сервиса базирана на динамици развоја инфраструктуре мреже", 19. конференција YU INFO 2013, 03-06 март, Копаоник, Србија, 2013.
 • С. Величковић, В. Радојичић,"Нова модификација Bass-овог модела са етапним развојем инфраструктуре комуникационе мреже", XXX симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2012
 • S. Veličković, "Analiza difuzije IPTV servisa”, 18. конференција YUINFO 2012, 29.02-03.03.2012 Kopaonik.
 • С. Величковић, "Mодел прогнозирања нових комуникационих сервиса на етапно растућим тржиштима”, Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2011, 15.-19. март 2011. Јахорина.
 • С. Ивић, С. Величковић:"Имплементација cad/cam технологије у стоматологији", INFOTEH-Јахорина, Vol. 10,. 515-518, 2011.
 • С. Величковић,"Дифузиони модел за прогнозирање броја корисника додатних комуникационих сервиса", 17. међународна конференција YU INFO 2011, 6-9 март 2011. Копаоник, Србија.
 • В. Радојичић, С. Величковић, "Модел прогнозирања нових комуникационих сервиса са променљивим потенцијалом тржишта", XXVIII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2010.
 • С. Ивић, С. Величковић, "Примена Bass-овог модела у прогнозирању прихватању информационих технологија у стоматолошкој пракси”, Међународни научно-стручни Симпозијум INFOTEH-ЈАХОРИНА 2010, 16.-20. март 2010. Јахорина.
 • С. Величковић, "Прогнозирање периода достизања критичне масе корисника VoIP сервиса", ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2010, 16-20 март 2010. Јахорина.
 • С. Величковић, "Примена дифузионих модела у прогнозирању броја ADSL корисника", XVI међународна конференција YU INFO 2010. Копаоник.
 • Б. Гргуровић, С. Штрбац, С. Величковић,"Разлози потражње на тржишту поштанских услуга", XXVII симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају, Зборник радова, Београд, 2009.
 • С. Величковић, А. Савић, Н. Којић, "Могућности злоупотреба социјалних мрежа", Е-трговина 2009., Палић, Април 22-24, 2009.
 • А. Савић, С. Величковић, Н. Којић, "Негативан аспект коришћења социјалних мрежа", Е-трговина 2009., Палић, Април 22-24, 2009.
 • С. Ивић, С. Величковић, "IT решења и њене предности у стоматологији", Е-трговина 2009., Палић, Април 22-24, 2009.
 • С. Величковић, "Један модел прогнозирања тражње нових услуга", XV YU INFO 09, 8-11 март 2009. Копаоник.
 • С. Величковић, Н. Којић, "Phishing i pharming – нови ризик у електронском пословању", Е-трговина 2008., Палић, Април 16-18, 2008.
 • Н. Којић, С. Величковић, "Технике напада на учеснике у е-пословању", Е-трговина 2008., Палић, Април 16-18, 2008.

Пројекти:

 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ за школску 2021/22. годину под називом Пословни софтвер у логистици - Развој новог предмета у оквиру акредитованог СП

Књиге и скрипте:

 • B.Grgurović, S.Veličković, Priručnik iz Poslovnog softvera u logistici, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2022. (292 strane) ISBN 978-86-6090-026-7
 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, drugo izmenjeno i dopunjeno izdajne, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2019. (183 strane) ISBN 978-86-88245-35-7
 • B.Grgurović, S.Veličković, S.Štrbac, J.Milutinović, Praktikum iz poštanskog saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Beograd, 2015. (152 strane) ISBN 978-86-88245-23-4
 • Валентина Радојичић, Бојан Бакмаз, Стеван Величковић,"Прогнозирање нових телекомуникационих севиса", Саобраћајни факултет 2013.

Цитираност:

Рад:

Milutinović, J., Grgurović, B., Veličković, S., & Radosavljević, S. (2022, May). The Development of the Concept of Consolidation Centers in Using the Sharing Economy in Postal Services/Logistics. In first international conference on advances in traffic and communication technologies (p. 85).

је цитиранa у:

 1. Čačić, N., Ninović, M., & Šarac, D. Pregled stanja i perspective razvoja poštanskog tržišta, XL Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2022, Beograd

S.Veličković, V Radojicic, B Bakmaz: The effect of service rollout on demand forecasting: The application of modified Bass model to the step growing markets, Technological Forecasting and Social Change 107, 130-140, 2016.

је цитиран:

 1. E Oughton, Z Frias, T Russell, D Sicker: Towards 5G: Scenario-based assessment of the future supply and demand for mobile telecommunications infrastructure, Technological Forecasting and Social Change - Elsevier, 141-155, 2018.
 2. M Pannhorst, F Dost: Marketing innovations to old-age consumers: A dynamic Bass model for different life stages, Technological Forecasting and Social Change, 315-327, 2019.
 3. Глущенко, О.В. Застосування акселератору сталого розвитку у форсайті національного добробуту України, Маркетинг і менеджмент інновацій. № 1. - С. 391-405, 2018.
 4. ОВ Глущенко: Формування фінансової архітектоніки забезпечення національного добробуту [дисертація], Mіністерство освіти і науки українихарківський національний університет, 2018.
 5. S. Veličković: Novi pristup prognoziranju novih komunikacionih servisa sa varijabilnim potencijalom tržišta, doktorska disertacija, 2016.
 6. E Oughton, Z Frias, T Russell, D Sicker, DD Cleevely: Towards 5g: Scenario-Based Assessment Of The Future Demand For Mobile Telecommunications, Cambridge Judge Business School,. 2017
 7. Korucuk, Selçuk; Tatli, Yasemin: Talep Tahminin İşletmelere Sağladığı Yararlar: İmalat İşletmelerinde Bir Araştırma. Igdir University Journal of Social Sciences . Jul2017, Issue 12, p223-238. 16p
 8. Edward Oughton, Zoraida Frias, Tom Russell, Douglas Sicker, David D Cleevely: Technology Forecasting in the Mobile Telecommunication Industry: A Case Study Towards the 5G Era, Cambridge Judge Business School, 04/2017.
 9. A Gul, Sjh Kazmi: Spatial Demand Forecasting Of Broadband Services: A Review, Pakistan Geographical Review,Vol.73, No1,PP 1-12, 2018.
 10. S Singhal, A Anand, O Singh: Studying dynamic market size-based adoption modeling & product diffusion under stochastic environment - Technological Forecasting and Social Change, 2020.

Књига:

V Radojičić, B Bakmaz, Veličković, S.: Prognoziranje novih telekomunikacionih servisa, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2013.

је цитиранa у:

 1. S Mitrović, V Radojičić, G Marković: Strategije za proširenje resursa mreže u funkciji modela tražnje-, XXXI Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2013, Beograd, 2013.
 2. M Dobrodolac, P Ralević, M. Blagojević: Prihodna analiza različitih modela univerzalne poštanske usluge, XXXII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2014, Beograd, 2014.
 3. P.V. Ralević: Model optimizacije resursa javnog poštanskog operatora baziran na merenju efikasnosti pružanja poštanskih usluga, doktorska disertacija, 2015.
 4. D Lazarević, L Švadlenka, V Radojičić, M Dobrodolac: New Express Delivery Service and Its Impact on CO2 Emissions, Sustainability (2071-1050), Vol. 12 Issue 2, p456-456. 1p, 2020
 5. M. Vukašinović, M. Mladenović, “Procena uticaja digitalizacije na izmenu strukture pay tv tržišta u republici srbiji,” in Synthesis 2015 - International Scientific Conference of IT and Business-Related Research, Belgrade, Singidunum University, Serbia, pp. 62-66. 2015.

Рад:

Veličković, S.: Jedan model prognoziranja tražnje novih usluga, XV YU INFO, 2009.

је цитиран:

 1. S Veličković: Primena difuzionih modela u prognoziranju broja ADSL korisnika,YU INFO, 2010.
 2. S Ivić, S Veličković: Primena Bassovog difuzionog modela u prognoziranju prihvatanja informacionih tehnologija u stomatološkoj praksi, Infoteh-Jahorina Vol. 9,st. 924-928, 2010.
 3. Žagar, B.: Bassov model privzemanja UMTS : zaključna strokovna naloga visoke poslovne šole. University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2012.
 4. Rehar, Tomaž: Model napovedovanja življenjskega cikla izdelka s sistemskimi kazalniki, izbranimi na osnovi kritične verige, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering. 2017.
 5. S Veličković, S Veličković:MODIFIKACIJA MODELA PROGNOZIRANJA NOVIH SERVISA BAZIRANA NA DINAMICI RAZVOJA INFRASTRUKTURE MREŽE

Рад:

Veličković, S.: Prognoziranje perioda dostizanja kritične mase korisnika VoIP servisa, Infoteh-Jahorina Vol. 9, p. 218-221, 2010.

је цитиран:

 1. S D Mitrović: Novi model za utvrđivanje strategija za proširenje mrežnih kapaciteta, Doktorska disertacija, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2018.
 2. S. Veličković: Model prognoziranja novih komunikacionih servisa na etapno rastućim tržištima, INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, p. 663-667, 2011.
 3. Žagar, B.: Bassov model privzemanja UMTS : zaključna strokovna naloga visoke poslovne šole. University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2012.
 4. Rehar, Tomaž: Model napovedovanja življenjskega cikla izdelka s sistemskimi kazalniki, izbranimi na osnovi kritične verige, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering. 2017.

Рад:

Veličković, S., V. Radojičić: Nova modifikacija bass-ovog modela sa etapnim razvojem infrastrukture komunikacione mreže, XXX Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2012, Beograd, 2012.

је цитиран:

 1. J Milutinović: Značaj prognoziranja u procesu implementacije nove usluge, SYM-OP-IS 2015 Srebrno jezero, Srbija, 2015.
 2. S. Veličković, S. Veličković ''Modifikacija modela prognoziranja novih servisa bazirana na dinamici razvoja infrastrukture mreže'', 19. konferencija YU INFO 2013, Kopaonik, Srbija, 2013.

Рад:

S Ivić, Veličković, S.: Primena Bassovog difuzionog modela u prognoziranju prihvatanja informacionih tehnologija u stomatološkoj praksi, INFOTEH-JAHORINA Vol. 9, p. 924-928, 2010

је цитиран:

 1. Žagar, B.: Bassov model privzemanja UMTS : zaključna strokovna naloga visoke poslovne šole. University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2012.

Рад:

Veličković, S.: Primena difuzionih modela u prognoziranju broja ADSL korisnika, XV YU INFO 10, 2009.

је цитиран:

 1. Žagar, B.: Bassov model privzemanja UMTS : zaključna strokovna naloga visoke poslovne šole. University of Ljubljana, Faculty of Economics, 2012.

Рад:

Grgurović, B., Štrbac, S., Veličković, S. „Razlozi potražnje na tržištu poštanskih usluga“, XXVII Simpozijum PosTel 2009, Beograd, 2009.

је цитиран:

 1. Bojković, N., Petrović, Lj., Ocena kvaliteta komunikacionih usluga primenom indeksa zadovoljstva korisnika", PosTel 2010, Saobraćajni fakultet, Beograd 2010. pp 187-192
 2. B Grgurović, S Štrbac: Procedura izbora tržišnog segmenta na osnovu definisanih ključnih kupovnih kategorija, XXVIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2010, Beograd, 2010.