др Милан Павловић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

др Милан Павловић 

Милан Павловић
 •  Звање: професор струковних студија
 •  Област / ужа научна област:
  Електротехничко и рачунарско инжењерство / Интернет технологије
 •  Члан Већа: Студијска група студијских програма КТ и МСИ
 •  Email:

 Образовање

Докторске студије завршио на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, смер Телекомуникације и одбранио докторску дисертацију 2019. године под називом „Карактеризација звучног поља у просторијама применом мултифракталне анализе“ под руководством проф. др Ирини Рељин и проф. др Миомира Мијића.

2004. године дипломирао на Електротехничком факултету у Београду на одсеку Електроника, Аутоматика и Телекомуникације на смеру Телекомуникације.

 Кретања у служби

Од јуна 2019 - данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду, професор струковних студија

Од септембра 2010 - данас - Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду, сарадник у лабораторији

Од јануара 2007 - септембра 2010 Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду, лабораторијски инжењер

Од септембра 2005 - јануара 2007 Виша школа за информационе и комуникационе технологије у Београду. демонстратор у настави

Од новембра 2004 - септембра 2005 Виша школа за информационе и комуникационе технологије у Београду. администратор мреже

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

 • Члан је FTTH удружења Србије.
 • MTCSE - MikroTik Certified Security Engineer, 2022.
 • MTCTCE - MikroTik Certified Traffic Control Engineer, 2018.
 • MTCWE - MikroTik Certified Wireless Engineer 2016.
 • MikroTik certified Academy Trainer, 2015, 2018, 2022.
 • MTCRE - MikroTik Certified Routing Engineer 2015, 2017, 2021.
 • MTCNA - MikroTik Certified Network Associate 2015, 2017, 2021.
 • Програм обуке за инструктора у Микротик академији, координатор Сашо Јордаки, 2014.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Тренинг комуникационих вештина и самопоуздања наставника", АБАКУС, 2013.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Примерна e-learning метода наставе у образовању", АБАКУС, 2012.
 • Програм обуке стручног усавршавања "Електронски наставни материјали", АБАКУС, 2012
 • Семинар о WiFi and WMAX технологијама, ТЕЛФОР 2006, Београд, новембар 2006;
 • Kурс Cisca за CCNA сертификат Локалне Cisco Академије.

Међународни часописи са импакт фактором:

 • M. Pavlović, D. M. Ristić, I. Reljin, and M. Mijić, “Multifractal analysis of visualized room impulse response for detecting early reflections“, Journal of the Acoustical Society of America, ISSN 0001-4966, Volume 139, Issue 5, pp. EL113-EL117 (2016); (5 pages). http://dx.doi.org/10.1121/1.4947015 (M21)
 • D. M. Ristić, M. Pavlović, D. Š. Pavlović, and I. Reljin, “Detection of early reflections using multifractals“, Journal of the Acoustical Society of America, ISSN 0001-4966, Volume 133, Issue 4, pp. EL235-EL241 (2013); (7 pages).http://dx.doi.org/10.1121/1.4793767 (M21)

Међународни часописи:

 • M. Pavlović, N. Vugdelija, R. Kojić, “The use of social networks for e learning improvement”, Hellenic Journal of Music, Education and Culture, GAPMET Publications, Volume 6, Article 3, pp. 37 – 51, November 2015, ISSN 1792-2518, http://www.hejmec. gr. (M53)
 • M. Pavlović, D. M. Ristić, “Applications of Multifractals in the Analysis of Room Impulse Response”, TELFOR JOURNAL,  Vol. 3, No. 2, pp. 116 -120, November 2011. (M53)

Домаћи часописи:

 • D. M. Ristić, M. Pavlović, M. Mijić, I. Reljin, “Improvement of the multifractal method for detection of early reflections“, SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, Vol. 11, No. 1, pp. 11-24, Technical Faculty Čačak Serbia, February 2014, DOI: 10.2298/SJEE131201002R (M51)
 • S. Čabarkapa, G. Zajić, M. Pavlović, N. Slavković, N. Reljin, M. Kragović, “System for digitalization of medical images based on DICOM standard“,SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, vol. 6, No. 3, pp. 409-418, Technical Faculty Čačak Serbia, Decembar 2009. (M51)

Зборници међународних конференција:

 • M. Pavlović, M. Zajeganović, D. Ristić, „Implementation of BGP routing protocol using GNS3 emulator“, Book of prossidings, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024. Vol 1. pp. 219-225. Kopaonik, 29. januar – 3. februar 2024. ISBN-978-86-82744-02-3, ISBN-978-86-82744-00-9
 • M. Zajeganović, M. Pavlović, D. Ristić, „Possible threats to zero-trust architecture“, Book of prossidings, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024. Vol 1. pp. 308-313. Kopaonik, 29. januar – 3. februar 2024. ISBN-978-86-82744-02-3, ISBN-978-86-82744-00-9
 • M. Zajeganović, M. Pavlović, N. Kojić, „One security solution in a cloud envirenment“, The Conference Proceedings of 7th Conference ITEMA 2023. October 26th 2023. Varaždin, Croatia. ISSN 2683-5991
 • M. Pavlović, M. Zajeganović, M. Milivojević, „Implementation of next-generation firewall in modern networks“, The Conference Proceedings of 7th Conference ITEMA 2023. October 26th 2023. Varaždin, Croatia. ISSN 2683-5991
 • M. Milivojević, M. Pavlović, M. Zajeganović, „Linear statistical features for the purposes of computer network automation“, The Conference Proceedings of 7th Conference ITEMA 2023. October 26th 2023. Varaždin, Croatia. ISSN 2683-5991
 • Marija Zajeganović, Milan Pavlović, Danica Mamula Tartalja i Silva Kostić, AN APPROACH TO IMPROVING NETWORK SECURITY USING LOG ANALYSIS, 6th International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2022, Faculty of Economics and Business, University of Maribor, Slovenia, October 27, 2022
 • M. Pavlović, M. Zajeganović, M. Milić, S. Čabarkapa, N. Kurbalija, “Computer network intrusion prevention systems”,The 16th Conference with international participation Risk and safety engineering, jun 2021. Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6211-126-5
 • M. Zajeganović, M. Pavlović, M. Andrejić, S. Čabarkapa, N. Kurbalija, “Simulating computer network attack and analyzing packets using GNS3 and Wireshark”, The 7th Conference with International Participation Knowledge Management and Informatics, jun 2021. Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6211-127-2
 • N. Kurbalija, G. Zajić, M. Pavlović, M. Zajeganović, S. Čabarkapa, “Using a script for automating the process of configuring and maintaining a computer network”, The 7th Conference with International Participation Knowledge Management and Informatics, jun 2021. Vrnjačka Banja, Serbia, ISBN 978-86-6211-127-2
 • M. Mitić, M. Zajeganović, N. Kurbalija, S. Čabarkapa, M. Pavlović, “Web server security”,15th International conference on Risk and safety engineering, 16-18. January, 2020. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-6211-124-1
 • M. Zajeganović, N. Kurbalija, S. Čabarkapa, M. Pavlović, G. Zajić, “Simulating Internet of Things in Packet Tracer”, 6th International conference on Knowledge management and informatics, 13-14. January, 2020. Kopaonik, Serbia, ISBN 978-86-6211-123-4
 • M. Zajeganović, G. Zajić, N. Kurbalija, M. Pavlović, S. Čabarkapa, “Encryption types overview”,14th International conference on Risk and safety engineering, 11-13. January, 2019. Kopaonik, Serbia, pp. 145-150, ISBN 978-86-6211-116-6, COBISS.SR-ID 327615751
 • M. Zajeganović, G. Zajić, N. Kurbalija, M. Pavlović, S. Čabarkapa, “Simulating computer networks with Mininet”, 5th International conference on Knowledge management and informatics, 8-9. January, 2019. Kopaonik, Serbia
 • M. Pavlović, G. Zajić, M. Zajeganović, D. Ristić, I. Reljin, M. Mijić, “Classification of Room Impulse Responses using Kohonen Neural Network”, in Proc. 14th Symp. NEUREL 2018, Belgrade, Nov. 20-21, 2018.
 • G. Zajić, M. Pavlović, M. Kragović, "Advanced tools for dynamic routing protocol optimization in computer networks", International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture – ITEMA 2017, Budapest, October 26, 2017.
 • M. Pavlović, N. Vugdelija, R. Kojić, "The use of social networks for e learning", International and European trends in Education,September 26-28, Athens, Greece, 2014.
 • M. Pavlović, D. Ristić, I. Reljin, M. Mijić, “Using nonlinear signal processing in detecting reflections in room impulse response", in Web Proc. of 6th ICT Innovations 2014, p. 313-314, Ohrid, Sept. 2014. ISSN 1857-7288
 • N. Kojić M. Pavlović, I. Reljin “Dynamic routing algorithm based on artificial intelligence”, ICIST 2012 - 2nd International Conference on Information Society Technology, 29.2. -3.3.2012. Kopaonik, Serbia. (accepted paper)
 • M. Pavlović, N. Kojić, M. Zajeganović Ivančić, I. Reljin, “Dynamic routing in wireless Ad Hoc networks”, ICIST 2011 - International Conference on Internet Society Technology and Management, 7-8 march 2011. Kopaonik, Serbia.
 • D. Ristić, M. Pavlović, I. Reljin, „Classification of Room Impulse Responses with Self-Organizing Maps“, 10th Sem. NEUREL-2010. Belgrade, Sept. 23-25, 2010.
 • N. Kojić, G. Zajić, S. Čabarkapa, M. Pavlović, V. Radosavljević, B. Reljin, ”The Influence of the Feature Vector Content on the CBIR System Efficiency”, TELSIKS 2009, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Nis-Serbia, 7.-9. October 2009.
 • M. Pavlović, „The usage of autocorrelation method for detection of coherent reflections in acoustic impulse response“, 13th International Student Conference on Electrical Engineering, POSTER 2009, May 21, 2009, Prague.
 • D. Ristić, M. Pavlović, I. Reljin, „Image Segmentation Method Based on Self-Organizing Maps and K-Means Algorithm“, 9th Sem. NEUREL-2008. Belgrade, Sept. 25-27, 2008.

Зборници домаћих конференција:

 • Н. Којић, M. Павловић, Н. Вугделија, И. Рељин, "Унапређење динамичког протокола за рутирање применом неуралних мрежа", XXII научна и бизнис конференција, YUINFO 2017, 12.03.-15.03.2017. Копаоник, Србија
 • D. M. Ristić, M. Pavlović, D. Š. Pavlović, Irini Reljin, „Analiza im.pulsnog odziva prostorije primenom multifraktala”, Zbornik 58. konferencije ETRAN, Vrnjačka Banja, 2 - 5. juna 2014
 • M. Pavlović, D. M. Ristić, I. Reljin, M. Mijić, „Detekcija refleksija primenom nelinearne obrade vizualizovanog impulsnog odziva”, Zbornik 58. konferencije ETRAN, Vrnjačka Banja, 2 - 5. juna 2014
 • D. M. Ristić, M. Pavlović, M. Mijić i I. Reljin „Unapređenje metoda za detekciju ranih refleksija korišćenjem multifraktala”, Zbornik 57. konferencije ETRAN, Zlatibor, 3 - 6. juna 2013, str. AK 2 .1.1 -
 • J. Milošević, N. Kojić, M. Pavlović „Upravljanje i kontrola udaljenog rutera pomoću SMS-a”, XIX konferencija YU INFO 2013, Kopaonik, 3-6. mart 2013.
 • M. Pavlović, N. Kojić, D. Ristić „Primena multifraktala za detekciju koherentnih refleksija u impulsnom odzivu prostorija”, XII međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013, Jahorina, 20-22. mart 2013.
 • Nenad Kojić, Milan Pavlović, Irini Reljin "Jedno rešenje distance-vector protokola za rutiranje baziranog na klasterizaciji mreže", XI međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Jahorina, 21.-23. mart 2012.
 • D Ristić, M Pavlović, “Detekcija koherentnih refleksija u početnom delu impulsnog odziva primenom multifraktala“, TELFOR 2011, Beograd, Nov. 22-24, 2011.
 • Milan Pavlović, Marija Zajeganović Ivančić, Nenad Kojić, Irini Reljin, “Rutiranje u bežičnim mrežama bazirano na klasterizaciji primenom veštačkih neuralnih mreža”, Međunarodni naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2011, 16.-18. mart 2011. Jahorina
 • N. Kojić, M. Zajeganović Ivančić, M. Pavlović, I. Reljin, “Poređenje karakteristika OSPF i EIGRP ruting protokola”, 17. međunarodna konferencija YU INFO 2011, 6-9 mart 2011. Kopaonik, Srbija
 • M. Pavlović, D. Ristić, „Primena multifraktala u analizi impulsnog odziva prostorija – početna istraživanja“, TELFOR 2010, Beograd, Nov. 23-25, 2010
 • S. Čabarkapa, G. Zajić, M. Pavlović, N. Slavković, N. Raljin, M. Kragović,  „Sistem za digitalizaciju medicinskih snimaka zasnovan na DICOM standardu“, 53. konferencija ETRAN, Vrnjačka Banja, Jun 15-19, 2009
 • M. Pavlović, D. Ristić, I. Reljin, „Unapređenje postupka segmentacije slike u boji primenom Kohonenovih neuralnih mreža“, Infoteh, INFOTEH-2009, Jahorina, 18-20. mart, 2009
 • N. Slavković, N. Reljin, M. Pavlović, N. Kojić, S. Čabarkapa, "Implementacija WEB orijentisanog servisa za obradu medicinskih snimaka", Naučno stručni simpozijum INFOTEH-2009, Jahorina, 18-20. mart, 2009
 • G. Zajić, N. Raljin, M. Kragović, N. Slavković, S. Čabarkapa, M. Pavlović,  „Sistem za digitalizaciju, ahiviranje i pretragu medicinskih slika“, XV YU INFO 09, Kopaonik, 8-11 mart 2009.
 • M. Pavlović, D. Ristić, „Detekcija jakih refleksija u akustičkom impulsnom odzivu autokorelacionom metodom“, TELFOR 2008, Beograd, Nov. 20-22, 2008
 • D. Ristić, M. Pavlović, „Uticaj Q-faktora sopstvenih frekvencija na izbor optimalnog odnosa dimenzija prostorije“, TELFOR 2008, Beograd, Nov. 20-22, 2008.
 • D. Ristić, M. Pavlović, I. Reljin, „Metoda segmentacije slika bazirana na izdvajanju ivica i klasterizaciji primenom modifikovanog K-means algoritma“, 52. konferencija ETRAN, jun 8-12, Palić, Srbija, 2008.
 • K. Kuzmanović, M. Pavlović, N. Trajkovski, „Metoda segmentacije slika bazirana na izdvajanju ivica i klasterizaciji“, 50. konferencija ETRAN, Beograd, Jun 6-8, 2006.
 • M. Pavlović, „DWDM i double-hop arhitekture u kablovskim distributivnim sistemima- pregled sistema“, TELFOR 2004, Beograd, Nov. 23-25, 2004.

Пројекти:

 • Иновациони пројекат Министарства науке Републике Србије за 2008/2009 годину, “Развој система за дигитализацију медицинских снимака, архивирање у бази података и претраживање базе података“, чији је носилац Иновациони центар Електротехничког факултета у Београду, а реализатори:
 • -    Електротехнички факултет Универзитета у Београду, -    Висока школа струковних стидија за информационе и комуникационе технологије у Београду
 • Европски пројекат, COST Action 292 “Semantic Multimodal Analysis of Digital Media”, 2004-2008 , радна група 5- руковод. др Бранимир Рељин, проф.

Књиге и скрипте:

 • Milan Pavlović, Marija Zajeganović, Milan Milivojević, Priručnik iz LAN mreža. I izdanje. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd, 2024. (324 strana). ISBN 978-86-6090-143-1
 • Marija Zajeganović, Milan Pavlović, Milan Milivojević, Zbirka zadataka iz TCP/IP arhitekture, I izdanje. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd. 2024. (234 strana). ISBN 978-86-6090-144-8
 • Milan Pavlović, Marija Zajeganović, Nikola Kurbalija, Praktikum iz bezbednosti računarskih mreža, Visoka ICT škola, Beograd, 2019. (253 strana) ISBN ISBN: 978-86-88245-34-0.
 • Milan Pavlović, Milanko Kragović, Marija Zajeganović, Praktikum iz mrežnih uređaja, izmenjeno i dopunjeno izdanje, Visoka ICT škola, Beograd, 2014. (239 strana) ISBN 978-86-88245-21-0, reizdanje 2017. ISBN 978-86-88245-28-9
 • Milan Pavlović, Milanko Kragović, Marija Zajeganović, Praktikum iz računarskih mreža, Visoka ICT škola, Beograd, 2013. (200 strana) ISBN 978-86-88245-10-4, reizdanje 2017. ISBN 978-86-88245-29-6
 • Milan Pavlović, Milanko Kragović, Marija Zajeganović, Praktikum iz mrežnih uređaja, Visoka ICT škola, Beograd, 2013. (199 strana) ISBN 978-86-88245-09-8

Цитираност:

Рад:

M. Pavlović, G. Zajić, M. Zajeganović, D. Ristić, I. Reljin and M. Mijić, "Classification of Room Impulse Responses using Kohonen Neural Network," 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL), Belgrade, Serbia, 2018, pp. 1-5, doi: 10.1109/NEUREL.2018.8587009.

је цитиран у:

 1. Murovec, Jure, Luka Čurović, Anže Železnik, and Jurij Prezelj. "Automated identification and assessment of environmental noise sources." Heliyon (2023): e12846. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e12846
 2. J. Murovec, L. Čurović and J. Prezelj, "SPATIAL FILTERING OF NOISE IMMISSION FOR UNSUPERVISED CLASSIFICATION OF NOISE EVENTS," 9th Congress of Alps Adria Acoustic Association,2021 Budapest, Budapest, Hungary, 2021.

Рад:

D. M. Ristić, M. Pavlović, D. Š. Pavlović, and I. Reljin, “Detection of early reflections using multifractals“, Journal of the Acoustical Society of America, ISSN 0001-4966, Volume 133, Issue 4, pp. EL235-EL241 (2013); (7 pages).http://dx.doi.org/10.1121/1.4793767 (M21)

је цитиран у:

 1. A. Fedosov. "Etude bibliographique: Détection bio-inspirée acoustique et optique d'obstacles." Master -acoustique, Institut des Sciences du Mouvement, UMR 7287 CNRS et Aix-Marseille Université, 163 av. de Luminy F-13288 Marseille, Avril 2013
 2. A. Fedosov. "Localisation de source acoustique et détection d’obstacles."Master - acoustique, Institut des Sciences du Mouvement, UMR 7287 CNRS et Aix-Marseille Université, 163 av. de Luminy F-13288 Marseille, Août 2013.

Рад:

D. Ristić, M. Pavlović, I. Reljin, „Image Segmentation Method Based on Self-Organizing Maps and K-Means Algorithm“, 9th Sem. NEUREL-2008. Belgrade, Sept. 25-27, 2008

је цитиран у:

 1. D. Napoleon, M. SivaSubramanian, M. Praneesh, S. Sathya. "Self-Organizing Map-Based Color Image Segmentation with Fuzzy C-Means Clustering and Saliency Map." International Journal of Computer Application , issue2, vol.3 (june 2012), pp. 109-117, ISSN:2250-1797
 2. E. G. Ramírez, O. M. C. Jiménez, A. D. Pérez, O. Pogrebnyak. "Grayscale Image Segmentation Based on Associative Memories." Computación y Sistemas, vol. 15 No. 2, 2011 pp. 149-162 ISSN 1405-5546
 3. E. Guzmán, O. M. C. Jiménez, A. D. Pérez, O. Pogrebnyak. "Using Associative Memories for Image Segmentation." Advances in Neural Networks, ISNN 2011, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6677, 2011, pp 388-396, DOI:10.1007/978-3-642-21111-9_44, Online ISBN: 978-3-642-21111-9
 4. D. Chi, “Self-Organizing Map-Based Color Image Segmentation with k-Means Clustering and Saliency Map,” ISRN Signal Processing, vol. 2011, Article ID 393891, 18 pages, 2011. doi:10.5402/2011/393891
 5. S.U. Indira, A.C. Ramesh.“Image Segmentation Using Artificial Neural Network and Genetic Algorithm: A Comparative Analysis,” International Conference on Process Automation, Control and Computing (PACC), pp. 1-6. DOI: 10.1109/PACC.2011.5979059

Рад:

S. Čabarkapa, G. Zajić, M. Pavlović, N. Slavković, N. Reljin, M. Kragović, “System for digitalization of medical images based on DICOM standard”, Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 6, iss. 3, pp. 409-418, 2009.

је цитиран у:

 1. O. M. Olaniyi, O. Adebayo, R. Jane. "Development of an Electronic Medical Image Archiving System for Health Care in Nigeria." International Journal of Computer and Information Technology (IJCIT), vol. 2, iss. 4, Paper 020425. (http://ijcit.com/archives/volume2/issue4/Paper020425.pdf)
 2. A. Sagi, A. Sabo, B. Kuljic, and T. Szakall. "Challenges of implementation of intelligent information systems in transforming the healthcare system in the Republic of Serbia." In Computational Intelligence and Informatics (CINTI), 2012 IEEE 13th International Symposium on, pp. 289-292. IEEE, 2012.