Традиција и поверење | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Традиција и поверење 

Традиција Школе

Традиција Школе има свој квалитет у сталној тежњи да држимо корак између најсевременијих захтева тржишта и стручних компетенција наших студената.

Одсек Висока ICT школа постоји још од 1974. године. Тадашња Виша ПТТ Школа је у оквиру Школског ПТТ центра функционисала све до 2003. године када постаје посебна установа под називом Виша школа за информационе и комуникационе технологије.

tradicija

Србија је отпочела реформу високог образовања придруживањем Болоњском процесу 2003. године, а 2005. је донет нови Закон о високом образовању. Школа је наставила са радом као самостална установа изводећи наставу на два смера студија: Телекомуникације и ПТТ Саобраћај, док је са осавремењивањем постојећих наставних планова и програма 2003. године уведен и смер Интернет технологије.

Школа 2007. године мења назив у Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије. У следећем акредитационом периоду, 2012. године, акредитује три студијска програма основних студија и два студијска програма специјалистичких студија. Програми су иновирани 2015. године, да би у оквиру акредитације 2017. године Школа акредитовала четири програма основних студија и један програм мастер студија.

Промене, осим осавремењавања студијских програма, модернизацијe и даљег унапређењa наставе, у наредном периоду обухватиле су и организациону структуру Школе. 2019. године, заједно са још четири високе школе, Школа је ушла у састав Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (АТУСС) под називом Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије. Негујући стечено искуство одржавали смо континуитет у знањима, тежећи да остваримо дугорочне циљеве и на најбољи начин повежемо традиционално и иновативно. У складу са тим смо расли и развијали се, мењали се и прилагођавали новим трендовима у области ИКТ. И данас, негујући наше вредности, увек се радо присећамо прошлих времена док развијамо и креирамо планове за будућност кроз модернизацију и даље унапређење наставе.

tradicija