Стручност | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Стручност 

Наш начин рада је стално унапређивање и развијање знања

Посвећен рад у области брзих технолошких промена подразумева:

 • константно праћење научне и стручне литературе,
 • учествовање на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству,
 • сарадњу са експертима и еминентним организацијама и представља основу за развој младих стручњака у складу са трендовима у пословном окружењу.

Усвојена знања су применљива и конкурентна, а студенти едуковани да концепт целоживотног учења прихвате као стил живота кроз непрекидни процес развоја и напредовања.

Cтудијски програм Интернет технологије постоји од 2003. године, и успешно реализује примарни циљ да школује и оспособљава кадар у области информационих технологија, а нарочито за послове у области web програмирања, као и послове DevOps-а, односно коришћење технологија и алата за управљање изворним кодом, имплементацију и континуирану интеграцију софтвера. Садржај студијског програма је усклађен са актуелним принципима пројектовања и имплементације софтвера, савременим програмским језицима, развојним окружењима, технологијама, хардверским решењима и примерима добре праксе. Cтудијски програм Интернет технологије има три изборна модула које студенти бирају у другој години студија. Изборни модули су: Web програмирање, Развојно инжењерство софтвера (DevOps) и Информационе технологије. Ови модули постоје због реалних и очекиваних потреба тржишта за различитим типовима кадрова у области ИКТ-а.

Студијски програм Мрежне и рачунарске технологије представља прави избор за све оне које занимају теоријска и практична знања за самостално решавање проблема у техничком одржавању опреме и система преноса у рачунарским мрежама и за рад са рачунарским апликацијама. Наставни програми су усклађени са савременим концептом обука глобалних произвођача мрежне опреме, као што су Cisco, Mikrotik, Corning. Студенти ће стећи практична знања у реалном окружењу која се могу искористити за припрему полагања индустријских сертификационих испита из области рачунарских, бежичних и оптичких мрежа, сензорских система, те програмирања мобилних платформи. Посебна пажња је посвећена стицању знања применљивих у пракси, тако да је обезбеђен самостални рад у савременим и добро опремљеним лабораторијама. Студијски програм Мрежне и рачунарске технологије се реализује кроз два модула: Мрежне технологије и Рачунарске технологије.

Циљ студијског програма Поштански саобраћај и логистика је да кроз дуални и класични модел студирања омогући студентима да усвоје различите методолошке приступе при решавању постављених проблема и примене стечена знања на адекватан начин кроз детаљно познавање технологије, процедура рада и пословног окружења у процесу опслуживања, функционисања и контроле квалитета услуга поштанских и логистичких оператора. Дуални модел студија (ДМС) подразумева модел реализације наставе кроз активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и рад код послодавца - учење кроз рад где студенти од послодавца добијају одређену накнаду за свој рад. Наш први партнер у процесу развоја ДМС јесте ЈП Пошта Србије, систем са преко 15.000 запослених и преко 1.500 јединица поштанске мреже у коме је тренутно запослено око 1.000 наших бивших студената. Потенцијална радна места су у свим поштанским и логистичким компанијама (области логистике, шпедиције, транспорта, ланаца снабдевања): поштански оператори (тренутно их је 56), логистичке компаније које указују на проблем „недостатка људи са правим компетенцијама и вештинама у логистици“, индустријска предузећа (прехрамбена, металска, машинска, електро, грађевинска, фармацеутске петрохемијска, и др), трговачка предузећа, мега маркети, дистрибуција.

Студијски програм Мрежно и системско инжењерство представља други ниво високог струковног образовања, по чијем завршетку студенти стичу потребна теоријска и практична знања за решавање захтевних ИКТ проблема у реалном радном окружењу. Мастер студијски програм је усаглашен са студијским програмима првог нивоа Мрежне и рачунарске технологије и Интернет технологије. Првенствено је намењен студентима са основним знањем о рачунарским и телекомуникационим мрежама. На овом студијском програму студенти ће научити још више о:

 • планирању и пројектовању мрежних рачунарских система
 • имплементацији и одржавању жичне, бежичне и оптичке мрежне инфраструктуре
 • администрирању рачунарским мрежама, Cloud администрирању
 • планирању и имплементацији VoIP технологије
 • имплементацији мрежа нове генерације
 • имплементацији и одржавању безбедносних решења за мрежне системе
 • примени практичних знања из мобилних система преноса
 • планирању и пројектовању система видео надзора
strucnost

Развој компетенција наших студената у складу са трендовима у пословном окружењу

Одсек Висока ICT школа је скоро 20 година локална Сisco академија и припрема полазнике за најпознатији и најтраженији индустријски сертификат из мрежних технологија. Кроз CCNA програм студенти добијају широк спектар знања из ИТ света везан за мрежнe технологије и бивају оспособљени за дизајнирање, имплементацију и одржавање мањих и средњих рачунарских мрежа.

Програм нуди теоријску и практичну обуку на савременим мрежним уређајима и реализује се уз помоћ наших инструктора и употребом мултимедијалних садржаја у оквиру Cisco Network Acadеmy програма. Лабораторија садржи и комплетну опрему за каблирање локалних мрежа и мерење карактеристика каблиране мреже.

Као инструктори CCNA програма, нашим наставницима су доступни и едукативни материјали великог броја других Cisco курсева што им даје могућност да се континуирано стручно едукују, да прате трендове у ИТ свету и мрежним технологијама и да стечена знања имплементирају у редовној настави.

Одсек Висока ICT школа се може похвалити и да је прва МикроТик академија у Србији. Наши наставници су сертификовани MTCNA инструктори који су стекли неколико Микротик сертификата из области рачунарских мрежа, рутирања, бежичних рачунарских мрежа, traffic control-a (MTCNA, MTCRE, MTCWE, MTCTCE). Захваљујући томе, већ седам генерација студената је имало прилике да прође обуку у оквиру MTCNA курса, стекне индустријски међународно признат MTCNA сертификат, као и додатна стручна знања из области мрежних технологија.

SAP (Systems Applications and Products) је једна од компанија која нуди ERP (Enterprise Resource Planning) решења али она је и више од тога. Комбинујући различита подручја унутар било које организације, SAP систем омогућује реализацију међусобно повезаних акција које воде ка ефикасном управљању ресурсима, плановима и циљевима, обезбеђује интегрисање информација и садржаја различитих радних јединица, користећи мрежне процесе и неке методе рачунарске обраде.

Одсек Висока ICT је члан SAP University Alliances од 2020. године. Захваљујући томе, наши студенти се на основним студијама, у оквиру редовне наставе, обучавају за рад у овом сету комплексних пословних апликативних решења која се користи у преко 20 хиљада компанија у преко 140 земаља широм света.

Висока ICT школа је један од оснивача FTTH удружења Србије. Удружење промовише FTTH (Fiber-To-The-Home) технологију, која потрошачима, компанијама и појединцима омогућава најбржу могућу доступност глобалних мрежа и сервиса, и тиме позитивно утиче на развој животног и радног окружења.

FTTH удружење Србије је основано 2017. године. Од свог оснивања до данас, наставници Одсека Висока ICT школа, који су чланови FTTH удружења Србије, су више пута учествовали као предавачи у оквиру серије стручних предавања у Савезу инжињера и техничара Србије, представили су FTTH удружење Србије на конференцији iSEC - паметни и сигурни градови, презентовали стручне радове на Телекомуникацоном форуму у Београду, учествовали на FTTH Conference 2018. у Валенсији и успоставили контакте са FTTH council Europe и омогућили учлањење Удружења у FTTH council Europe.

Чланови FTTH удружења Србије су АТУСС Београд, компаније Бит Пројект и Телефонија Брчко, као и већи број стручњака из компанија Телеком Србија, Telegroup, SBB кабловска телевизија, Кодар Енергомонтажа, Consen и Академије техничких струковних студија.

Захваљујући чланству у FTTH удружењу Србије, Одсеку Висока ICT школа је обезбеђен eксклузиван приступ детаљним студијама, тржишним подацима и извештајима аналитичара, eдукација у области FTTH технологија и стручна афирмацијa, могућност глобалног повезивања са стручњацима и компанијама из области FTTH технологија и учешће на домаћим и међународним скуповима.

strucnost