Београдска берза а.д. Београд – специјалистички семинари 

Споразумом о пословној сарадњи са Београдском берзом регулисана је организација једнодневних специјалистичких семинара под називом ''Техничка анализа'', према програму семинара који припрема Београдска берза и који реализују њихови предавачи.