Учешће наших наставника на XIV Mеђународном симпозијуму Symorg | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Учешће наших наставника на XIV Mеђународном симпозијуму Symorg 

Учешће наших наставника на XIV Mеђународном симпозијуму Symorg

XIV Међународни симпозијум Symorg, одржан је на Златибору у периоду од 6. до 10. јуна 2014. године. Факултет организационих наука, као организатор, окупио је на овом Симпозијуму, бројне стручњаке, компаније, јавни сектор и друге релевантне организације и институције из земље и иностранства, из области менаџмента и других сродних дисциплина.

Програм је реализован на пленарним сесијама у оквиру тематских секција и округлих столова, где је кроз драгоцене сусрете представника академске средине на једној, и представника праксе, на другој страни, омогућена размена идеја и разматрање релевантних тема и питања. У оквиру сесије Electronic Business, изложен је рад чији су аутори наши наставници:Славица Штрбац, Биљана Гргуровић, Јелена Милутиновић, „Using mobile technologies in fostering the development postal services”.