Стручно предавање компаније Prodyna | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Стручно предавање компаније Prodyna 

Стручно предавање компаније Prodyna
Милош Николић, Senior IT Consultant и Software architect компаније PRODYNA d.o.o. иновативне ИТ консултантске компаније, специјализоване у области дигиталног пословања је, на студијском програму Интернет технологије, за студенте треће године на предмету WEB програмирање PHP 2 одржао стручно предавање у петак, 25.2.2022. године. Тема стручног предавања је била Модерне Front-end технологије и како изабрати каријеру. 

Предавач је студентима представио фазе, изазове и ситуације у реалном окружењу, као и начин комуникације са корисником. Такође је указао на послове који припадају појединим звањима у компанији са посебним освртом на послове софтвер архитекте.
У оквиру садржајног предавања предочена је и динамика промене технологије, потреба за континуираним учењем у току рада, специфичности бранше, однос програмског језика и framework-а и улога use case и класних дијаграма.
На крају, предавач је говорио и о могућностима најновијих софтверских решења компаније  Google којa омогућавају централизовани рад на коду који се може имплементирати за различите оперативне системе и медијуме. Посебан акценат је стављен на употребу Flutter-а и Dart као и однос Dart-а и JavaScript-а.