Рател - сарадња | Стручне активности, Сарадња са привредом | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Рател - сарадња 

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) сарађује са Школом већ дуги низ година кроз различите облике сарадње. Од школске 2016/17. године организована је стручна пракса за део студената СП Поштанске и банкарске технологије на пословима регулативе и организације поштанских услуга. Наставници СП Поштанске и банкарске технологије интензивно сарађују са РАТЕЛ-ом кроз различите активности.
Слика(е): 
Рател