SAP UA | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

SAP UA 

SAP je najveća evropska softverska kompanija osnovana 1972. godine. Svojim proizvodima SAP pruža kompletan set funkcionalnosti za poslovnu analitiku, finansije, upravljanje kadrovskim resursima, logistiku i korporativne servise. Primenom jedinstvenog softvera koji objedinjava sve aspekte poslovanja, kompanije se transformišu u inteligentne kompanije.

Tradicionalni poslovni modeli često decentralizuju upravljanje podacima, pri čemu svaka poslovna funkcija skladišti sopstvene operativne podatke u zasebnoj bazi podataka. To otežava zaposlenima iz različitih poslovnih funkcija da međusobno pristupaju informacijama. Štaviše, dupliranje podataka u više odeljenja povećava troškove IT skladištenja i rizik od grešaka. Centralizujući upravljanje podacima, SAP softver pomaže kompanijama da bolje upravljaju složenim poslovnim procesima omogućujući zaposlenima u različitim odeljenjima da im lako pristupe u realnom vremenu. Kao rezultat toga, kompanije mogu ubrzati tokove posla, poboljšati operativnu efikasnost, povećati produktivnost, poboljšati korisničko iskustvo – i na kraju povećati profit.

Preko 230 miliona cloud korisnika su prepoznali SAP kao najbolji poslovni softver koji zadovoljava trenutne potrebe, ali i omogućava budući razvoj.

Odsek Visoka ICT škola je član trening alijanse SAP University Competence Center pri magdeburškom univerzitetu (Nemačka) od 2020. godine. SAP UCC trenutno podržava više od 650 nemačkih i međunarodnih institucija i obrazovnih subjekata, što ga čini najvećim centrom te vrste na svetu. U cilju optimalne podrške u osposobljavanju i podučavanju obrazovnih ustanova, nude se prilagođeni nastavni planovi i programi. Uz podršku i obuku, ova okruženja za poučavanje i učenje (TLE) predstavljaju primarnu ponudu SAP UCC-a.

Na našim osnovnim studijama realizuje se obuka u SAP-u u okviru redovne nastave kroz predmete Sistemski poslovni softver, Poslovni softver u logistici i Bankarska praksa.