ЈП "Пошта Србије" | Стручне активности, Сарадња са привредом | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

ЈП "Пошта Србије" 

СП Поштанско-логистички системи дуги низ година остварује успешну пословну сарадњу са највећим оператором поштанских услуга на овом подручју - ЈП Пошта Србије.

У складу са потписаним Уговором између ЈП "Пошта Србије" и Школе омогућена је реализација практичне наставе студената треће године основних студија овог студијског програма.

Такође, као резултат успешне сарадње, од школске 2021/22 ЈП Пошта Србије и Школа имају потписан уговор о реализацији дуалног модела студија за студенте СП Поштанско-логистички системи.