Наша сарадња са привредом | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Наша сарадња са привредом 

Одсек Висока IСТ школа нуди различите програме из области информационо- комуникационих технологија. Сваки од студијских програма традиционално има добру сарадњу са стручњацима и најважнијим институцијама и компанијама из своје области. Висока ICT школа, у најбољем интересу студената, са њима остварује различите облике сарадње – организација стручне праксе, извођење дела практичне наставе и израда завршних и мастер радова, организовање предавања експерата из привреде нашим студентима, као и друге облике које компаније, према својим специфичним карактеристикама, могу пружити.

Наши партнери за студентску праксу

У циљу приближавања компанија студентима, Школа организује и Career Day сваке године, где представници компанија у директној комуникацији имају прилику да поделе са студентима корисне информације о својој делатности, условима запошљавања и кретањима на тржишту рада. У оквиру овог догађаја неке од организација су се представиле и стручним предавањима са актуелним темама. Важан део ове манифестације јесте и организовање округлог стола где стручњаци из привреде и представници студијских програма могу да размене искуства и идеје и дефинишу будуће правце заједничког деловања у најбољем интересу студената и потенцијалних послодаваца.

Saradnja sa privredom Saradnja sa privredom

Као један од значајних модела сарадње високошколских установа и привреде последњих година се јавља дуални модел студија. Студијски програм Поштански саобраћај и логистикаје 2021. године акредитовао дуални модел студија. ДМС подразумева модел реализације наставу кроз:

  • активну наставу на високошколској установи и практичну обуку и
  • рад код послодавца - учење кроз рад.

Учење кроз рад представља организован процес током кога студенти под надзором раде код послодавца примењујући теоријска знања у реалном радном окружењу, имају непосредан додир са пословним процедурама и технологијама које се користе у пословном свету, повезују се са запосленим професионалцима и припремају се за свет рада. Студенти од послодавца добијају одређену накнаду за свој рад.

Кроз овакав вид сарадње остварује се нова вредност за све заинтересоване стране - послодавац прати рад и усмерава развој младих стручњака према реалним потребама тржишта рада, студијски програм се иновира према потребним и актуелним знањима, а студенти се професионално усавршавају и стичу радно искуство у реалном пословном окружењу.

Наш први партнер у процесу развоја ДМС јесте ЈП Пошта Србије, систем са преко 15.000 запослених и преко 1.500 јединица поштанске мреже.