Иновативност | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Иновативност 

Континуирано иновирање студијских програма

Наш стил рада јесте да стално ажурирамо постојеће наставне планове и програме. Посвећен рад у области брзих технолошких промена, као што је ICT, подразумева проактивно деловање и стално праћење наставне и стручне литературе, као и прилагођавање новим трендовима на пословном тржишту кроз имплементацију нових знања.

Акредитација је признање да организација испуњава одређене стандарде. Њоме се обезбеђује поверење, поузданост и сигурност за све заинтересоване стране. То је периодичан процес у коме се налазе све високошколске установе у Републици Србији. У том процесу се, под надзором Националног тела за акредитацију и обезбеђивање квалитета у високом образовању (НАТ), врше промене у оквиру студијских програма, предмета и тематских области. Одсек Висока ICT и њено наставно особље организовано у оквиру стручних тела у радним групама и данас је у процесу анализе будућих праваца развоја у области ICT, са циљем иновирања наставних планова и програма, који обезбеђују развој знања и компетенција наших студената на највишем нивоу.

Inovativnost