Упис на основне студије 2020/21 

Упис на основне студије 2020/21

Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije, Akademije tehničko-umetničkih studija Beograd, u školskoj 2020/21. godini upisuje na osnovne strukovne studije ukupno 390 studenta – 110 na budžetsko finansiranje i 280 sa statusom samofinansirajućih studenata, na četiri studijska programa:

UPIS 2020/21.

 

Broj studenata

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Internet tehnologije

55

75

130

Komunikacione tehnologije

35

95

130

Poštansko-logistički sistemi

10

55

65

Bankarstvo i poslovna informatika

10

55

65

Ukupno

110

280

390

 

Školarina za studente koji su državljani Republike Srbije iznosi 90.000 dinara.

Odlukom Vlade RS određen je broj studenata sa posebnim potrebama koji se može upisati na odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije (Akademije tehničko-umetničkih studija Beograd):

  • Osobe sa invaliditetom - 1
  • Pripadnici romske populacije - 1
  • Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu - 1

Sve dalje informacije u vezi upisa pratite na sajtu https://upis.ict.edu.rs/