У сусрет упису 2017/18. 

У сусрет упису 2017/18.
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду је за наредни акредитациони период од 5 година предала комплетну документацију и очекује позитиван одговор Комисије за акредитацију у наредном периоду. На основу анализе досадашњих исхода и очекиваних квалификација и донетих закључака, за период који обухвата предстојећа акредитација, учињене су извесне измене у постојећим студијским програмима и уведени су нови студијски програми основних студија:

Школа ће, и ове године, у оквиру промотивних активности, организовати Дан отворених врата у суботу 29.04.2017. године од 11 часова и омогућити будућим студентима да упознају услове студирања и сазнају различите информације о правилима студирања, настави, условима уписа... Позивамо све заинтересоване кандидате да нас посете. Добродошли!