Шеста генерација студената у првој Микротик академији у Србији 

Шеста генерација студената у првој Микротик академији у Србији
У току школске 2019/2020. године 39 студената je кроз предметe Практикум и Практикум из рачунарских мрежа 2 похађало обуку за стицање MTCNA сертификата у оквиру шесте генерације студената Микротик академије Високе ICT школе. Сви полазници су стекли MTCNA сертификат који је међународно препознат и признат индустријски сертификат у области рачунарских мрежа.