Наши наставници освојили награде на конференцијама у Лондону 

Наши наставници освојили награде на конференцијама у Лондону

Наш наставник, др Ана Славковић је на међународној конферецији International Conference on Business & Economics, London, UK, dec 2019, испред групе аутора из Школе, представила рад "The Impact of the Next Financial Crisis on Equities and Cryptocurrencies", који је награђен као најбољи рад на конференцији.

Наш наставник, мр Никола Славковић је на међународној конференцији International Conference on IT & Computer Science, London, UK, dec 2019, испред групе аутора из Школе, представио рад
"Road Surface Degradation as a Main Decision-Making Problem in Autonomous Driving Process", који је награђен као најбољи рад на конференцији.