Учешће наших наставника на регионалном Округлом столу „Редефинирање универзалне поштанске услуге“ | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Учешће наших наставника на регионалном Округлом столу „Редефинирање универзалне поштанске услуге“ 

Округли сто „Редефинирање универзалне поштанске услуге“

На позив Агенције за поштански промет Босне и Херцеговине и Факултета за саобраћај и комуникације Сарајево, наши наставници су активно учествовали на регионалном Округлом столу на тему „Редефинирање универзалне поштанске услуге“. На округлом столу организованом у Парламентарној скупштини БиХ, 28. и 29. маја 2019. учествовали се представници националних регулаторних агенција, ресорних министарстава, јавних и приватних поштанских операторa и образовних установа.
Поред Факултета прометних знаности из Загреба, Факултета за саобраћај и комуникације из Сарајева и Факултета техничких наука из Новог Сада,наставници наше Школе имали су врло запажено предавање на тему „Оперативне и технолошке промене са којима се суочавају поштански оператори“ у оквиру панела под називом „Поштански сектор/тржиште 2030. године – нови трендови и изазови“.
Закључци формирани на овом регионалном Округлом столу биће покретачи за даље кораке у региону по питању побољшања квалитета поштанског саобраћаја у виду регулативних, оперативних и технолошких активности.