Одржано стручно предавање на тему "Заштита проналазака који се примењују на рачунару" | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Одржано стручно предавање на тему "Заштита проналазака који се примењују на рачунару" 

Одржано стручно предавање на тему "Заштита проналазака који се примењују на рачунару"
У среду 11.5.2016., одржано је трочасовно стручно предавање на тему "Заштита проналазака који се примењују на рачунару", које је одржала MSc. Мирјана Јелић, Помоћник директора Завод за интелектуалну својину. У току предавања, на врло јасан и занимљив начин, студентима су објашњени основни појмови који се односе интелектуалну својину, са посебним освртом на права и могућности код примена на рачунарима. Посебна пажња посвећена је појашњавању термина петанта и ауторског права, патентне заштите проналазака примењених на рачунару, начину откривања проналазака, системима заштете патената у Србији, категоризацији патентних захтева, правима и условима на стицање патента, условима за престанак важења патента и сл. На крају предавања реализована је дискусија где је Мирјана Јелић одговарала на сва питања, дилеме и изазове који се појављују када се жели заштитити своја интелектуална својина или водити рачуна да се не повреди туђа. У другом делу предавања показане су слободно доступне базе података и доменстриран је начин коришћења једна од њих са циљем бржег проналажења проналазака који су патентирани или су у процесу заштићивања. Заједничком дискусијом закључено је да је ова материја врло потребна и корисна за све студенте а да је врло слабо заступљена у формалном образовном процесу, и да је потребно да се у будућим плановима на неки начин укључи у процес формалног образовања. За студенте који су заинтересовани за материјал предавања, а нарочито за оне који су били спречени да присуствују, Школи су достављене званичне брошуре и флајери са најзначајнијим деловима у овој области и могу се добити од др Ненада Којића.