. | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Најновија стручна знања из области студијског програма

Студенти су у подстицајном окружењу отворени за интердисциплинарни приступ студирању настојећи да разумеју како се стечена знања међусобно повезују и какав утицај имају на локалном и глобалном нивоу. Они су подржани од стране наставника који су у перманентном процесу усавршавања и праћења научне и стручне литературе и који усмеравају развој младих стручњака у складу са трендовима у пословном окружењу, јер студент нам је у фокусу.