. | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Веће студијског програма Мрежно и софтверско инжењерство на мастер студијама је донело одлуку да почев од школске 2021/2022. године уведе нови изборни предмет под називом Рутирање у WАN мрежама (у прилогу).