Cisco | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Cisco 

Cisco је једна од водећих компанија у области рачунарских мрежа. Одсек Висока ICT Школа има дугогодишњу сарадњу са овом компанијом. Студенти и наставници су укључени у многобројна предавања и презентације које организује Cisco Office Serbia. Школа је од 2003. године укључена у програм Cisco Network Academy и успешно ради као Локална Cisco академија. Захваљујући томе, студентима је омогућено да се обучавају за рад на мрежним уређајима овог произвођача.