Поштанско-логистички системи - акредитација 2017. | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Поштанско-логистички системи - акредитација 2017. 

Поштанско-логистички системи

Упознајте студијски програм Поштанско-логистички системи!
Постојимо још од 1974. године као један од стубова тадашње Више ПТТ школе. Како се мењала друштвена ситуација у свету и код нас, настала је потреба да на матичну област изучавања ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ надовежемо ЛОГИСТИКУ. Логистика иначе подразумева целокупан процес планирања, обезбеђења, контроле, снабдевања,  oрганизације и транспорта, па је разграничење између ове две области тешко направити. Једна другу допуњују, једна се на другу надовезују.

 

 

Завршетком студијског програма Поштанско-логистички системи студенти постају струковни инжењери саобраћаја, оспособљени за рад у области поштанског саобраћаја и логистике.
На студијском програму Поштанско-логистички системи у припреми су два модула, класични и дуални модел студија.
Пријемни испит за овај студијски програм подразумева полагање теста опште информисаности и информатичке писмености. Питања предвиђена за овај тест се налазе у информатору, на нашој веб страни.

Студијски програм Поштанско-логистички системи нуди стручна знања из области поштанског саобраћаја, логистике, електронских комуникација, економије, маркетинга, статистике, финансија, шпедиције, предузетништва, итд. 

Поред стручних знања, студијски програм омогућује богата практична знања и овладавање вештинама. Сарадњу са послодавацима, са којима смо организовали стручне праксе, стручне обиласке и стручна предавања, решили смо да унапредимо кроз акредитацију модула дуалног модела студија. Тиме ћемо постићи да наши студенти један део наставе реализују код послодавца учећи кроз рад. На тај начин они се врло пажљиво припремају за рад у реалним условима и истовремено остварују право на одређену финансијску накнаду.

Током студија студенти имају привилегију да раде на савременим пословним информационим системима, као што су ПостТИС и САП у оквиру школских лабораторија.

Више информација о предметима који се слушају на студијском програму можете погледати овде.

Нови изборни предмет на СП Поштанско-логистички системи - Пословни софтвер у логистици

 

 

Преузмите брошуру о нашем студијском програму.

Реч наших бивших студената даје додатну димензију нашем студијском програму:

Биљана Лазаревић,
струк.инж.саобраћаја
(D Express, Београд)
Студенти који изађу из ове школе заиста су компетентни на тржишту рада и у компанијама у којима се запосле, из школе носе потребу за напретком и даљим усавршавањем, те им је загарантована светла будућност.
Бранка Добриловић,
спец.струк. инж.саобраћаја
NCR, Београд
Висока ИЦТ школа је једна од школа која вам након дипломирања даје широку лепезу одабира послова којима можете да се бавите и велика је вероватноћа да ћете пронаћи себе у томе. Свако ко се одлучи да упише ову школу, може да очекује одлично образовање и дивне успомене.
Данијела Младеновић,
струк.инж.саобраћаја
VIP, Београд
Оно што је најбитније приликом избора професије јесте да видите себе у томе, јер ћете само тако бити задовољни послом у будућности, а ова школа ће вам свакако помоћи да пронађете пут до свог циља.
Предраг Гаруновић,
спец.струк.инж.саобраћаја
Iolar, Београд
Обавезна пракса у пошти Београд 12, пракса у једној домаћој курирској служби, посете већини водећих домаћих курирских служби, јединицама поште Хибридна пошта и Главном поштанском центру у Земуну омогућили су ми да се развијам и растем у директном контакту са клијентима и корисницима, као и пословним системима, уређајима и машинама које се користе код нас.
Тамара Праштало,
спец.струк.инж.саобраћаја
BexExpress, Београд
Одлична сарадња са професорима и велики избор корисних предмета, не само из области поштанске технологије и логистике, разлог су због којег бих свима препоручила сада иновирани и са новим називом студијски програм, Поштанско-логистички системи. Школа ће вам помоћи да пронађете пут до свог жељеног циља.
Ана Кузмановић,
мастер саобраћаја
Пошта Србије, Београд
Студијски прогема ми се посебно допао јер, осим теоријских и практичних знања из области поштанске технологије, пружа и знања из домена опште екомоније, менаџмента, комуникационих и информационих технологија. То ми је омогућило наставак формалног образовања. Последњих година бавим се комплексним пословима у стручним службама предузећа и због својих квалификација неретко сам бирана за члана појединих пројектих тимова. Без икакве сумње, опредељивањем за ову Школу, извесно је да се опредељујете за будућност!