Дипломе 

Од 1.12.2016. године студенти су у обавези да приликом преузимања Уверења о високом образовању поднесу Захтев за издавање дипломе. Захтев се може преузети у студентској служби или са сајта Школе. Уз захтев је потребно приложити и доказ о уплати 5.000,00 динара на име трошкова издавања дипломе.

Уплату извршити на текући рачун Високе ICT школе 840-2026666-90 са позивом на број 80 – број индекса.

ВАЖНО: Студенти који су преузели уверење, а нису до 1.12.2016. поднели захтев за израду дипломе убудуће то могу да ураде најкасније месец дана пре званичног термина доделе диплома за текућу школску годину. Прва додела диплома у овој школској години ће се одржати 08.04.2017. године (уколико студенти желе да преузму диплому у овом периоду, Захтев за израду дипломе могу поднети најкасније до 04.03.2017.)

 

Студенти који су стекли диплому о вишем образовању могу, у складу са чл. 127. Закона о Високом образовању и на основу Правилника о критеријумима за усклађивање назива стечених према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, тражити од Школе да им се изда диплома о високом образовању.

Студенти који су у складу са чл. 127. Закона о Високом образовању и на основу Правилника о критеријумима за усклађивање назива стечених према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, стекли право на издавање дипломе о високом образовању (положили испите предвиђене као разлика до 180 ЕСПБ или дипломирали по плану 2003. до 01. 04. 2008.) треба да поднесу захтев студентској служби са потребном документацијом:

  1. фотокопија дипломе о вишем образовању,
  2. потврда да је диплома о вишем образовању оглашена неважећом(„Службени гласник Републике Србије“, Краља Милутина 27; или у књижари испод Лондона у улици Кнеза Милоша)
  3. фотокопија личне карте,
  4. потврда о уплати 1500 динара на рачун Школе (840-2026666-90) позив на број 14-0-000-00

Захтев можете преузети овде.