Општа обавештења 

Скриптарница неће радити од 24. јула до 25. августа 2017. године.

Свечани пријем студената прве године студија и презентације изборних предмета биће организовани 22. септембра 2017. године у сали 12, по следећем распореду:

Поштанско логистички системи

9:00

Интернет технологије

12:00

Презентације изборних предмета друге и треће године студијских програма за школску 2017/18. годину обавиће се у следећим терминима:

Презентације предмета Друга година студијскког програма Трећа година студијскког програма
Поштанске и банкарске технологије

Понедељак

Пријем захтева и упис школскe 2017/18. годинe вршиће се у Студентској служби Школе.

Пријем захтева за преласке са факултета и високих школа

31. август и 1. септембар
9:00-14:00

Пријем захтева за прелазак на нови наставни план

Благовремено обавештавамо студенте да је рок за измирење целокупнoг задужења за школарину 24. август.

Студенти задужења могу проверити:

1. Путем студентског web сервиса

2. Постављањем питања студентској служби са школског мејл налога. Мејл студентске службе је studentska.sluzba@ict.edu.rs

3. У студентској служби (oбавезно понети индекс).

Заинтересовани студенти СП ПБТ за летњу праксу у курирској служби DExpress у Нишу, током јула, августа и септембра, могу послати свој број телефона на мејл slavica.radosavljevic@ict.edu.rs

Од 1.12.2016. године студенти су у обавези да приликом преузимања Уверења о високом образовању поднесу Захтев за издавање дипломе. Захтев се може преузети у студентској служби или са сајта Школе. Уз захтев је потребно приложити и доказ о уплати 5.000,00 динара на име трошкова издавања дипломе

Уплату извршити на текући рачун Високе ICT школе 840-2026666-90 са позивом на број 80 – број индекса.

ВАЖНО: Студенти који су преузели уверење, а нису до 1.12.2016. поднели захтев за израду дипломе убудуће то могу да ураде најкасније месец дана пре званичног термина доделе диплома за текућу школску годину ермине доделе диплома за текућу школску годину благовремено ћемо објавити на сајту Школе).

За студенте Високе ИЦТ школе објављујемо позив за плаћену стручну праксу у компанији Teletrader. Детаљнија обавештења погледајте у прилозима.