Стручне посете 

Студенти прве године студијског програма Поштанске и банкарске технологије су у оквиру реализације предмета Увод у саобраћај и транспорт, посетили два музеја - Железнички музеј и Музеј ваздухопловства.