Најчешћа питања 

Како да попуним уплатницу за рату школарине?
Пример попуњене уплатнице за II, III или IV рату школарине можете видети овде.
 
Зашто се пријављују обавезни предмети? Зар се то не подразумева?
Под обавезним предметом подразумева се предмет који мора обавезно да се положи до краја школовања. То значи да студент не мора све обавезне предмете једне године студијског програма да одабере у једној школској години. Због тога се и обавезни предмети пријављују заокруживањем на формулару пријаве предмета за студијску годину којој предмет припада.
У случају да студент жели да пријави све обавезне предмете једне студијске године у једној школској години, неопходно је да их све заокружи на формулару пријаве предмета.
При избору предмета за сваку школску годину треба водити рачуна да крајњи циљ (услов да се приступи одбрани завршног рада) треба да буде најмање 180 ЕСПБ, распоређених на најмање 60 ЕСПБ по свакој студијској години (обавезни + изборни).
 
Имам 58 ЕСПБ бодова из прве године студијског програма. Положио сам све обавезне предмете па ме сада интересује да ли могу да изаберем више изборних предмета из друге године студијског програма и тако допуним 2 ЕСПБ која ми недостају у првој години?
Не можете. Неопходно је да остварите најмање 60 ЕСПБ на предметима који припадају првој години студијског програма.
Приликом пријаве предмета за наредну школску годину, поред пријаве предмета за другу годину, узмите и формулар пријаве предмета за прву годину и на њему заокружите изборни предмет који носи најмање 2 ЕСПБ.
 
Студентска служба ме је обавестила да не испуњавам услове да браним завршни рад зато што ми недостаје 5 ЕСПБ из друге године студијског програма. Како је то могуће када сам ја остварио у трећој години 66 ЕСПБ и имам укупно 181ЕСПБ?
Неопходно је да у свакој години студијског програма остварите најмање 60 ЕСПБ. Ви сте остварили 60 ЕСПБ из предмета прве године студијског програма, 55 из предмета друге године и 66 из предмета треће године студијског програма. Проблем је у томе што из предмета друге године студијског програма нисте остварили најмање 60 ЕСПБ.
Неопходно је да пријавите један изборни предмет друге године студијског програма од најмање 5 ЕСПБ (све обавезне предмете друге године сте положили) и тек када положите тај предмет, можете приступити одбрани завршног рада.
 
До краја школовања остало ми је да положим још 3 испита. Да ли могу сада да изаберем тему завршног рада и да уз преостале обавезе у школи почнем да радим завршни рад? Коме да се обратим за тему и да ли треба нешто да пријавим студентској служби?
Избор теме за завршни рад можете да извршите у току завршне године студија, можете да радите на њему, али не можете приступити одбрани завршног рада док не исполажете све испите и добијете одобрење студентске службе да сте испунили услове да приступите одбрани завршног рада.
На сајту школе имате листу предмета из којих се може радити завршни рад. Према својим склоностима изаберите предмет и обратите се предметном наставнику који ће бити Ваш ментор за израду завршног рада. Након дефинисања теме, литературе и циљева које треба да испуни ваш рад, приступате изради рада. У току израде, ментор прати ваш рад, до коначне верзије рада, с којом можете приступити одбрани.
Када положите последњи испит, попуњавате формулар Испитна пријава завршног рада који можете преузети са сајта или од ментора.
Попуњавате део формулара који се односи на проверу услова за одбрану, ментор потписом на формулару потврђује да сте рад урадили (или сте при крају израде), након чега га предајете студентској служби. Служба ће вас у року од најдуже 10 дана обавестити да ли су сви услови испуњени и позвати да подигнете оверен формулар који ћете донети ментору на одбрану рада.
О термину одбране завршног рада договарате се са ментором.
 
2009/10. године уписао сам се у Високу ICT школу. Да ли је сада неопходно да имам најмање 37 ЕСПБ из прве године да бих уписао другу годину?
Није неопходно да имате најмање 37 ЕСПБ бодова.
37 ЕСПБ, према Закону о високом образовању, не представља број бодова који треба да стекнете у години студија, већ број бодова који морате да упишете у наредној години студија, уколико се сами финасирате, да бисте добили статус студента.
У конкретном случају, ви ове школске године уписујете поново обавезне предмете које нисте положили у претходној години, а изборне предмете које нисте положили можете бирати поново, а можете их заменити другим изборним предметима. Поред тога уписујете и предмете из наредне године студијског програма. Укупан број бодова који носе предмети које сте одабрали не сме бити мањи од 37 ЕСПБ за студенте на самофинансирању, односно 60 ЕСПБ за студенте који се финансирају из буџета.
Студент који се сам финансира, може уписти предмете за више од 37 ЕСПБ и платити одговарајући износ за одабрани број ЕСПБ. Нпр. у школској 2010/11. години, вредност једног ЕСПБ износи 1250 динара, па уколико одаберете 55 ЕСПБ, Ваша школарина износиће 68750 динара.
 
Ове године сам се уписао у Високу ICT школу. Видео сам на вашем сајту да постоје предиспитне обавезе. Шта то тачно значи?
Предиспитне обавезе представљају обавезе које морате испунити у току триместра да бисте стекли право да полажете испите.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена.
Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена.
За све предмете студијског програма дефинисане су предиспитне обавезе и минимум поена неопходан за стицање права за полагање испита. Предиспитне обавезе реализују се полагањем теоријских и лабораторијских колоквијума, израдом семинарских радова и домаћих задатака и сл.. Облике предиспитних обавеза и минимум бодова наставници јасно представљају на уводним часовима (минимум 30% од предвиђених предиспитних обавеза). Зато је веома препоручљиво да посећујете предавања и вежбе и активно радите у току триместра.
 
Сам финансирам своје школовање у Вашој школи, па ме интересује да ли се, поред полагања испита, плаћа и полагање предиспитних колоквијума?
Не плаћа се свако полагање испита. По завршетку наставе у триместру, сви предмети тог триместра се аутоматски пријављују за све студенте који су те предмете уписали и то прво полагање испита студенти не плаћају.
У наредним роковима, сви студенти, без обзира на начин финансирања, пријављују испите и плаћају пријаву испита по важећем ценовнику.
Предиспитни колоквијуми у току наставе се не плаћају.
 
На сајту Школе видео сам да је заказана презентација изборних предмета за студенте прве године после које треба да изаберемо (упишемо) предмете. Како се врши тај упис изабраних предмета?
Презентације изборних предмета треба да олакшају студентима да се определе за предмете.
За сваку годину студијског програма постоји пријава предмета (листић са списком предмета те године, ознаком да ли је предмет обавезан или изборни и бројем ЕСПБ бодова које ти предмети носе). Студенти на тим пријавама заокружују и обавезне и изборне предмете. Збир ЕСПБ бодова свих заокружених предмета представља број бодова који је студент уписао у једној школској години.
 
На сајту нисам могао да видим резултате испита. Потребна је нека шифра. Ко може да ми да ту шифру?
Уколико већ студирате код нас, потребне податке за ауторизацију на сајту школе можете преузети лично код администратора (danijel.pehar@ict.edu.rs). Ако сте пак уписани ове године, потребне податке добићете на почетку школске године, тако да ће Вам на време бити и омогућен приступ ауторизованим садржајима на школском сајту. Добићете још и е-маил налог на домену ict.edu.rs.
 
Претходне школске године студирао сам на буџету и остварио 60 ЕСПБ. Чуо сам на телевизији да то не значи да ћу опет бити на буџету у наредној школској години. Да ли је то тачно?
Да, тачно је. Закон о високом образовању, члан 88. каже "Студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са овим законом."
Члан 124. истог Закона каже "Изузетно од одредаба члана 88. Закона, студент може да се у наредној школској години финансира из буџета ако у школској 2009/2010, односно 2010/2011. години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова и рангира се у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, у складу са овим законом."
Значи, за сваки студијски програм биће формирана ранг листа за финансирање из буџета. Поред броја ЕСПБ бодова, код рангирања се узимају у обзир оцене и такозвани коефицијент рока (испит положен у првом, другом или трећем року).
У наредним годинама студија број студената који се финансирају из буџета високошколска установа може повећати за највише 20% у односу на претходну годину, у складу са одлуком надлежног органа високошколске установе.
Право на рангирање за финансирање из буџета имају и студенти који су се сами финансирали у претходној години студија, уписани исте године на студијски програм.
 
Радим завршни рад и мислим да нећу стићи да дипломирам у септембру. Чула сам, да ако ми то остане за октобар, поново ћу морати да платим 12000 динара. Да ли је то тачно?
Плаћање Завршног рада врши се само једанпут (број ЕСПБ бодова заврсног рада помножен вредношћу 1 ЕСПБ). Значи, уколико је студент уписао и платио завршни рад у једној школској години, а није дипломирао, неће у наредној години поново плаћати завршни рад. Уколико студент није раније уписивао завршни рад, услов да приступи одбрани рада, јесте да упише и уплати износ за завршни рад.
 
Студирам по плану 2003 и испунио сам услов да упишем наредну годину. Колико треба да платим школарину?
Школарина за годину студија износи 75000 динара и плаћа се у четири рате. При упису плаћате 15000 дин, а преостали износ у три рате по 20000 дин. Датуме доспећа ових рата можете видету у ценовнику услуга за школску 2010/11. годину на сајту школе и огласној табли.
 
Студирам по плану 2003 и нисам испунио услов да упишем наредну годину. Шта сада треба да урадим и колико треба да платим?
Потребно је да обновите годину да бисте задржали статус студента. При обнови године, на почетку нове школске године, плаћате 7000 динара по неположеном испиту из претходне године.
 
Студирам по плану 2003 и одслушао сам III годину. Шта је потребно да урадим у студентској служби на почетку нове школске године?
Потребно је да у студентској служби упишете апсолвентски стаж. Приликом првог уписа апсолвентског стажа не плаћате ниста, а сваке наредне школске године плаћате (3000 динара по ценовнику за школску 2010/11).
 
Студирам по плану 2003 и завршио сам дипломски рад. Да ли се несто плаћа за дипломски рад и када?
Уколико сте се у III години финансирали из буџета, не плаћате ништа. Ако сте се у III години пак сами финансирали, плаћате 2400 динара приликом пријављивања дипломског рада на име трошкова израде и одбране рада.