Предавања у просторијама Високе железничке школе 

Сва предавања која се организују у просторијама Високе железничке школе струковних студија почињу 30 минута касније у односу на термине који су дати у распореду. Висока железничка школа струковних студија се налази на адреси Здравка Челара 14 (користити десни улаз до централног степеништа). Учионице 95 и 96 се налазе на првом спрату (слика 1 у прилогу). Амфитеатар се налази на другом спрату (слика 2 у прилогу).