Стручна усавршавања 

Учешће наших наставника на XIV Mеђународном симпозијуму Symorg

XIV Међународни симпозијум Symorg, одржан је на Златибору у периоду од 6. до 10. јуна 2014. године. Факултет организационих наука, као организатор, окупио је на овом Симпозијуму, бројне стручњаке, компаније, јавни сектор и друге релевантне организације и институције из земље и иностранства, из области менаџмента и других сродних дисциплина.