Упис 

 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду уписује студенате на CCNA курс из Cisco Networking Academy програма.

Уписују се групе студената које имају од 12 до 18 полазника

.

Пријављивање за курс се обавља путем е-маил-а: cisco@ict.edu.rs

Нова група полазника је почела са радом 3. октобра 2016. године, а завршава крајем јуна 2017.године. Предавања се одржавају у две групе, а лабораторијске вежбе у четири групе.

Комплетан CCNA курс се реализује кроз 4 подкурса (семестра) од којих сваки траје по 6 - 9 недеља. Сваки семестар се састоји од укупно 48 - 72 часа. Реализација наставе је у два термина од по четири часа недељно, и то у поподневним сатима радним даном или преподневним сатима суботом. Курс се одржава у просторијама Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије..