Увид јавности 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 23.11.2016. године, ставља на увид јавности рефератe који су написани за кандидате који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 02.11.2016. године и то:

 

Реферат за избор једног наставника у звању професор струковних студија за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Електротехничко и рачунарско инжењерство, на неодређено време, са пуним радним временом.

Реферат за избор једног наставника у звању звању професор струковних студија за област Саобраћајно инжењерство, ужа област Саобраћајно инжењерство, на неодређено време, са пуним радним временом.

Реферат за избор једног наставника у звању професор струковних студија за област Филолошке науке, ужа област Енглески језик, на неодређено време, са пуним радним временом.

 

Реферати се стављају на увид јавности 23.11.2016. године и могу се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 10 до 14 часова.