Увид јавности 

Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16, дана 14.11.2017. године, ставља на увид јавности рефератe који су написани за кандидате који су се јавили на конкурс објављен у листу «Послови», дана 04.10.2017. године и то:

 

  • реферат за избор једног кандидата у звању Сарадник у лабораторији за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технолохије, на одређено време од две године, са пуним радним временом.
  • реферат за избор једног кандидата у звању Сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа област Интернет технологије, на одређено време од годину дана, са пуним радним временом

 

Реферати се стављају на увид јавности 14.11.2017. године и могу се видети у року од 30 дана, сваког радног дана у кадровској служби Школе од 10 до 14 часова.