О студијском програму 

Циљ студијског програма Интернет технологије је да студенти овладају знањем и вештинама везаним за Интернет. На студијском програму постоје две главне групе предмета: предмети из области рачунарских мрежа и софтверског инжењерства. Студенти имају обавезне предмете из обе области, а зависно од својих афинитета могу се више усмерити ка једној области бирањем изборних предмета. Такође постоји и група општеобразовних предмета, као и неколико изборних предмета са других студијских програма Школе, који се уклапају у концепт студијског програма Интернет технологије.

 

На предметима из области рачунарских мрежа студенти уче како функционишу рачунарске мреже, односно Интернет. Студенти стичу знања из мрежних протокола, односно правила за комуницирање у рачунарским мрежама, и мрежних уређаја који омогућавају повезивање и исправан рад рачунарских мрежа.

 

Посебна пажња посвећена је стицању знања применљивих у пракси, што се постиже самосталним радом студената у савременој и добро опремљеној лабораторији за рачунарске мреже. Студенти у лабораторији раде у реалним условима: повезују рачунарске мреже, конфигуришу мрежне уређаје да би се постигао оптималан рад мреже и проверавају и верификују резултате. На основу стечених знања, студенти се оспособљавају за пројектовање локалних рачунарских мрежа у складу са конкретним захтевима.

Visoka ICT Cisco Lab

 

У Школи постоји и локална Cisco академија, коју студенти могу да похађају, а која је усклађена са редовном наставом. Нарочито је погодна за студенте који одлуче да се усмере ка области рачунарских мрежа, јер су у том случају у тренутку кад завршавају Школу оспособљени и за стицање CCNA сертификата.

 

 

Из области софтверског инжењерства има 8 обавезних и 6 изборних предмета. Студенти најпре имају два стручна предмета Основе програмирања и OOP-Java 1 на којима стичу базична знања из области програмирања. Затим имају по два обавезна предмета из база података и web програмирања. Након овога студентима се нуди могућност да на 6 изборних предмета усаврше своје знање из програмирања и wеб програмирања.

 

 

На крају постоје два додатна обавезна предмета, Практикум 1 и Практикум 2, који се реализују кроз самосталан рад студената. На тим предметима студенти имају могућност да се определе између рада у лабораторији (одабрана поглавља из рачунарских мрежа), пројекта из програмирања или wеб програмирања, односно база података.

 

С обзиром да је Школа члан Microsoft-ове академске алијансе, наши студенти могу бесплатно да инсталирају и користе све Microsoft-ове оперативне системе и све алате за програмирање на својим кућним рачунарима.

 

Посебну погодност представља то што је настава у Школи организована по триместрима тако да 3 године имају 9 триместара. Овим је омогућено да предмети имају логичан редослед тако да студенти постепено стичу знања почевши од основних стручних предмета па до предмета на којима завршавају своје усавршавање у Школи.

 

По завршетку студијског програма Интернет технологије студенти стичу високо образовање првог степена струковних студија и звање - струковни инжењер електротехнике и рачунарства.

 

Детаљније о студијском програму...