Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Основи ООП

 Интернет технологије, Телекомуникације

 22.11.2017.

 СП Интернет у 9:00, а СП Телекомуникације у 10:00

Енглески језик

 Комуникационе технологије

 23.11.2017. 17:00

Е пословање

 специјалистичке студије, мастер студије

 23.11.2017. 17:00

Енглески језик 1

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 24.11.2017. 12:00

Мултимедијалне анимације

 Интернет технологије

 24.11.2017. 17:00

Администрирање система Linux

 мастер студије

 25.11.2017. 10:00

Практикум из телекомуникација

 Телекомуникације

 27.11.2017. 15:00

Базе података SQL сервер

 Интернет технологије

 29.11.2017. 16:00

Економија

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије, Интернет технологије, Телекомуникације

 29.11.2017. 18:00

WEB дизајн

 Интернет технологије, Телекомуникације

 30.11.2017. 18:00

Рачунарске мреже

 Интернет технологије, Телекомуникације

 1.12.2017. 9:30

Енглески језик стручни

 Интернет технологије

 1.12.2017. 15:00

TCP/IP архитектура

 Интернет технологије

 4.12.2017. 9:00

Увод у саобраћај и транспорт

 Поштанско-логистички системи

 4.12.2017. 12:00

Основи ООП

 Интернет технологије, Телекомуникације

 4.12.2017. 18:00

Практикум из поштанских услуга

 Поштанске и банкарске технологије

 4.12.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Практикум из поштанских услуга

 Поштанске и банкарске технологије

 5.12.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Сигурност на Интернету

 Интернет технологије, Телекомуникације, Поштанске и банкарске технологије

 5.12.2017. 9:00

Поштанска технологија

 Поштанске и банкарске технологије

 5.12.2017. 12:00

Планирање комуникационих система

 специјалистичке студије

 5.12.2017. 17:00

TCP/IP архитектура

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Телекомуникације

 6.12.2017. 9:00

 Додатни распоред

Linux Cloud

 Интернет технологије

 6.12.2017. 16:30

Мерења

 Телекомуникације

 7.12.2017. 12:00

Мреже за приступ

 Интернет технологије, Телекомуникације

 7.12.2017. 13:00

WEB дизајн

 Интернет технологије, Телекомуникације

 9.12.2017. 11:30

 Додатни распоред

Поштанска технологија

 Поштанске и банкарске технологије

 11.12.2017. 11:00

 поправни колоквијум

Рачунарске мреже

 Интернет технологије, Телекомуникације

 12.12.2017. 9:00

WEB дизајн

 Интернет технологије, Телекомуникације

 12.12.2017. 11:00

Управљање ризицима

 Поштанске и банкарске технологије

 12.12.2017. 17:00

WEB дизајн

 Интернет технологије, Телекомуникације

 12.12.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

WEB дизајн

 Интернет технологије, Телекомуникације

 13.12.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Основи ООП

 Интернет технологије

 13.12.2017. 9:00

Практикум из примене рачунара

 Комуникационе технологије

 13.12.2017. 15:00

Електронске поштанске услуге

 Поштанске и банкарске технологије

 13.12.2017. 15:00

Практикум из примене рачунара

 Поштанско-логистички системи

 13.12.2017. 18:00

Дигиталне телекомуникације

 Телекомуникације

 13.12.2017. 18:00

Основи ООП

 Телекомуникације

 14.12.2017. 10:00

TCP/IP архитектура

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи, Телекомуникације

 15.12.2017. 9:00

 поправни колоквијум

Поштанска технологија

 Поштанске и банкарске технологије

 15.12.2017. 15:30

 поправни колоквијум

WEB дизајн

 Интернет технологије, Телекомуникације

 15.12.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Технике рутирања

 специјалистичке студије, мастер студије

 16.12.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Администрирање система Linux

 мастер студије

 17.12.2017. 10:00