Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Енглески језик

 Интернет технологије

 19.2.2018. 9:00

 Додатни распоред

Електрична кола

 Телекомуникације

 19.2.2018. 13:00

Web програмирање

 Интернет технологије, мастер студије

 19.2.2018. 17:00

Транспортни системи

 Телекомуникације

 20.2.2018. 9:00

ООП Java

 Интернет технологије

 20.2.2018. 9:00

Оптичке телекомуникације

 Телекомуникације

 21.2.2018. 12:00

Математика

 Поштанско-логистички системи

 22.2.2018. 12:00

Математика

 Комуникационе технологије

 22.2.2018. 14:00

Управљање пројектима

 Интернет технологије, Поштанске и банкарске технологије

 23.2.2018. 9:00

Напредне технике рутирања

 мастер студије

 23.2.2018. 19:00

Cloud програмирање

 специјалистичке студије, мастер студије

 24.2.2018. 11:00

Основи програмирања 1

 Интернет технологије

 26.2.2018. 9:30

 Додатни распоред

Основи програмирања 1

 Комуникационе технологије, Поштанско-логистички системи

 26.2.2018. 15:30

Телекомуникационе мреже

 Телекомуникације

 27.2.2018. 10:00

Електротехника

 Комуникационе технологије

 1.3.2018. 9:00

Енглески језик 2

 Поштанско-логистички системи, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 1.3.2018. 11:00

Практикум из софтверских алата / Мултимедијална графика

 Интернет технологије

 1.3.2018. 0:00

 у термину лаб. вежби

Информационо-комуникациони сервиси

 Поштанске и банкарске технологије

 2.3.2018. 9:00

Компресије

 Телекомуникације, Интернет технологије

 2.3.2018. 12:00

Web програмирање

 Интернет технологије

 5.3.2018. 17:00

Управљање пројектима

 Интернет технологије

 5.3.2018. 0:00

 у термину лаб. вежби

Транспортни системи

 Телекомуникације

 6.3.2018. 10:00

Логистички сервиси

 Поштанске и банкарске технологије

 6.3.2018. 11:00

Информациони системи у логистици

 специјалистичке студије

 6.3.2018. 17:00

Управљање пројектима

 Интернет технологије

 7.3.2018. 0:00

 у термину лаб. вежби

Управљање пројектима

 Интернет технологије, Поштанске и банкарске технологије

 8.3.2018. 0:00

 у термину лаб. вежби

Енглески језик стручни

 Поштанске и банкарске технологије

 8.3.2018. 9:00

Електротехника

 Комуникационе технологије

 8.3.2018. 10:00

Бизнис план

 Поштанске и банкарске технологије

 9.3.2018. 12:00

Web програмирање PHP 2

 Интернет технологије

 9.3.2018. 18:00

Оптичке мреже

 специјалистичке студије, мастер студије

 10.3.2018. 11:00

Управљање пројектима

 Интернет технологије

 12.3.2018. 0:00

 у термину лаб. вежби

Телекомуникационе мреже

 Телекомуникације

 13.3.2018. 8:30

Безбедност рачунарских мрежа

 Интернет технологије, Телекомуникације

 13.3.2018. 9:30

Практикум из web дизајна

 Интернет технологије

 14.3.2018. 9:00

Логистички сервиси

 Поштанске и банкарске технологије

 14.3.2018. 10:00

Компресије

 Телекомуникације, Интернет технологије

 14.3.2018. 0:00

 у термину лаб. вежби

Управљање пројектима

 Интернет технологије

 14.3.2018. 0:00

 у термину лаб. вежби

Управљање пројектима

 Интернет технологије, Поштанске и банкарске технологије

 15.3.2018. 0:00

 у термину лаб. вежби

Електротехника

 Комуникационе технологије

 15.3.2018. 9:00

Компресије

 Телекомуникације, Интернет технологије

 16.3.2018. 12:00

Управљање квалитетом

 Поштанске и банкарске технологије

 16.3.2018. 15:00

Прогнозирање у саобраћају

 специјалистичке студије

 16.3.2018. 17:00

Напредне технике рутирања

 мастер студије

 19.3.2018. 17:00