Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Информациони системи у логистици

 специјалистичке студије

 23.1.2017. 17:00

Транспортни системи

 Телекомуникације

 25.1.2017. 10:00

Компресије

 Телекомуникације

 30.1.2017. 11:00

Web програмирање - PHP 1

 Интернет технологије

 30.1.2017. 17:30

Телекомуникационе мреже

 Телекомуникације

 1.2.2017. 10:00

Основе поштанског саобраћаја

 Поштанске и банкарске технологије

 2.2.2017. 9:00

Енглески језик стручни

 Интернет технологије

 3.2.2017. 9:00

 група А

Управљање квалитетом

 Поштанске и банкарске технологије

 3.2.2017. 11:00

Мобилне телекомуникације

 Телекомуникације

 6.2.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

TCP/IP архитектура

 Интернет технологије

 7.2.2017. 8:30

Логистички сервиси

 Поштанске и банкарске технологије

 8.2.2017. 16:00

 Додатни распоред