Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Cloud програмирање

 специјалистичке студије

 25.2.2017. 9:00

Администрирање база података

 Интернет технологије

 27.2.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Практикум из примене рачунара

 Интернет технологије

 27.2.2017. 9:00

 Додатни распоред

Web програмирање PHP 1

 Интернет технологије

 27.2.2017. 14:00

Администрирање база података

 Интернет технологије

 28.2.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Практикум из примене рачунара

 Интернет технологије

 28.2.2017. 8:30

 Додатни распоред

Основи програмирања 1

 Телекомуникације, Поштанске и банкарске технологије

 28.2.2017. 12:00

Управљање подацима

 специјалистичке студије

 28.2.2017. 17:00

Телекомуникационе мреже

 Телекомуникације

 1.3.2017. 9:30

Основе поштанског саобраћаја

 Поштанске и банкарске технологије

 2.3.2017. 9:00

Бизнис план

 Поштанске и банкарске технологије

 2.3.2017. 14:00

Практикум из софтверских алата (Мултимедијална графика)

 Интернет технологије

 2.3.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Основи програмирања 1

 Интернет технологије

 4.3.2017. 12:00

 Додатни распоред

Информациони системи у логистици

 специјалистичке студије

 6.3.2017. 14:00

Мобилне телекомуникације

 Телекомуникације

 6.3.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

TCP/IP архитектура

 Интернет технологије

 7.3.2017. 8:30

Управљање подацима

 специјалистичке студије

 7.3.2017. 17:00

Web програмирање PHP 2

 Интернет технологије

 8.3.2017. 8:30

Управљање пројектима

 Интернет технологије, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 8.3.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Увод у електронске комуникације

 Поштанске и банкарске технологије

 8.3.2017. 14:00

Енглески језик стручни

 Телекомуникације

 8.3.2017. 14:30

Логистички сервиси

 Поштанске и банкарске технологије

 8.3.2017. 16:00

Управљање квалитетом

 Поштанске и банкарске технологије

 10.3.2017. 11:00

Управљање пројектима

 Интернет технологије, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 10.3.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Компресије

 Телекомуникације

 13.3.2017. 11:00

Пројектовање база података

 Интернет технологије

 13.3.2017. 12:00

Базе података

 Интернет технологије, Телекомуникације, Поштанске и банкарске технологије

 14.3.2017. 10:00

Безбедност рачунарских мрежа

 Интернет технологије

 14.3.2017. 10:00

Управљање подацима

 специјалистичке студије

 14.3.2017. 17:00

Компресије

 Телекомуникације

 15.3.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Управљање пројектима

 Интернет технологије, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 15.3.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Електрична кола

 Телекомуникације

 15.3.2017. 14:30

Логистички сервиси

 Поштанске и банкарске технологије

 17.3.2017. 9:30

Управљање пројектима

 Интернет технологије, Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 17.3.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби