Распоред колоквијума 

{{exam.course_name}}

 {{exam.module_name}}

 {{exam.date_time}}

 {{exam.additional_text}}

 {{exam.pdf_title}}

Мреже за приступ

 Телекомуникације, Интернет технологије

 31.5.2017. 9:00

Web програмирање - ASP

 Интернет технологије

 31.5.2017. 9:00

Енглески језик 2

 Поштанске и банкарске технологије, Телекомуникације

 1.6.2017. 17:00

 Додатни распоред

ООП - C# 1

 Интернет технологије

 1.6.2017. 17:00

Електронске поштанске услуге

 Поштанске и банкарске технологије

 2.6.2017. 9:00

 Додатни распоред

Практикум из благајничког пословања

 Поштанске и банкарске технологије

 5.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Практикум из благајничког пословања

 Поштанске и банкарске технологије

 6.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Поштанске услуге

 Поштанске и банкарске технологије

 6.6.2017. 15:00

Мрежни уређаји

 Интернет технологије, Телекомуникације

 6.6.2017. 17:00

TCP/IP архитектура, IP умрежавање, Основи рачунарских мрежа

 Телекомуникације, Поштанске и банкарске технологије

 7.6.2017. 9:00

 Додатни распоред

Основи електротехнике и телекомуникација

 Интернет технологије

 7.6.2017. 18:00

Практикум из поштанског саобраћаја

 Поштанске и банкарске технологије

 9.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Мрежни уређаји

 Интернет технологије, Телекомуникације

 12.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Администрирање система - Linux

 Интернет технологије

 12.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Практикум - Web програмирање

 Интернет технологије

 13.6.2017. 13:00

Мрежни уређаји

 Интернет технологије, Телекомуникације

 13.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Администрирање система - Linux

 Интернет технологије

 13.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

TCP/IP архитектура, IP умрежавање

 Телекомуникације

 14.6.2017. 10:00

Основи електротехнике и телекомуникација

 Интернет технологије

 14.6.2017. 18:00

Мрежни уређаји

 Интернет технологије

 14.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Мултимедијалне анимације

 Поштанске и банкарске технологије

 14.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Поштанске услуге

 Поштанске и банкарске технологије

 15.6.2017. 15:00

 поправни колоквијум

Мрежни уређаји

 Телекомуникације

 15.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Мултимедијалне анимације

 Телекомуникације

 15.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Администрирање система - Linux

 Интернет технологије

 15.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

Бежичне телекомуникације

 Телекомуникације

 16.6.2017. 16:00

Мрежни уређаји

 Интернет технологије

 16.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби

TCP/IP архитектура

 Телекомуникације

 17.6.2017. 9:00

 поправни колоквијум

Технике рутирања

 специјалистичке студије

 17.6.2017. 0:00

 у термину лаб. вежби