Обавештења о настави 

У уторак, 28. новембра, у 8:00 часова, биће одржана надокнада предавања из предмета Електронско банкарство.
Распоред лабораторија у просторијама Високе ICT школе могу се видети на схеми у прилогу.
Сва предавања која се организују у просторијама Високе железничке школе струковних студија почињу 30 минута касније у односу на термине који су дати у распореду. Висока железничка школа струковних студија се налази на адреси Здравка Челара 14 (користити десни улаз до централног степеништа). Учионице 95 и 96 се налазе на првом спрату (слика 1 у прилогу). Амфитеатар се налази на другом спрату (слика 2 у прилогу).
Одобрени специјалистички радови на седници Наставног већа од 9. 10. 2017. године:


· Милетић Милена 1071/16 - „Генеричке конкурентне стратегије примењене на примеру Теленор банке АД“

· Добриловић Бранка 1007/16 - „Пројектовање и димензионисање логистичког центра за снабдевање регионалних центара Србије на примеру керамичких производа“

· Крижак Карло 1002/13 - „Прва и последња карика у ланцу поштанских вредности“

· Валентина Стокић 1042/16 - „ЕIB инсталације“

· Ана Васов 1044/16 - „Технологија паметне куће“