Обавештења о настави 

Одобрени специјалистички радови на седници Наставног већа 31. 5. 2017. године:


· Рајчић Сања 1039/14 - „Еколошка етика и одговорност - једно истраживанје на терену“

· Радојковић Филип 1068/15 - „Web апликација за препознавање и контролу уређаја реализовани у React-у“

· Курбалија Никола 1037/16 - „Примена трослојне хијерархијске архитектуре при изради пројектног задатка“

· Пувача Јово 1024/16 - „Примена софтверски дефинисаног умрежавања (SDN)“