Завршни и дипломски радови 

Процедура за одбрану завршног рада

-  Студент прослеђује студентској служби испитну пријаву завршног рада након свих положених испита.

-  Од датума пријема испитне пријаве завршног рада Студентска служба врши проверу испуњености услова и обавештава студента у року од 7-10 дана да ли је пријава одобрена или не.

-  Студент је у обавези да пре одбране преузме од студентске службе испитну пријаву и налепнице за CD-ове. Студент преузима налепнице за четири диска (три за чланове комисије и један за архиву студентској служби) које попуњава потребним подацима.

-  Завршне радове студенти предају искључиво у електронској форми (на DVD-у или CD-у) ментору приликом одбране завршног рада


НАПОМЕНА: Завршни и дипломски радови студената основних студија предају се искључиво у електронској форми (на DVD-у или CD-у).

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад:

 

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Телекомуникације по плану из 2009. године за школску 2014/15:

 1. Дигиталне телекомуникације
 2. Модулације
 3. Бежичне телекомуникације
 4. Компресије
 5. Базе података
 6. Web дизајн
 7. Web програмирање - PHP
 8. Телекомуникационе мреже 1
 9. Телекомуникационе мреже 2
 10. Оптичке телекомуникације
 11. Транспортни системи
 12. IP телефонија
 13. Мреже за приступ
 14. Мобилне телекомуникације
 15. Рачунарске мреже
 16. Интернет
 17. Оптичке мреже
 18. Инжењерска математика
 19. ООП Јава
 20. Мултимедијалне телекомуникације
 21. Сигурност на Интернету
 22. Телевизија
 23. Антене
 24. Мрежни уређаји
 25. LAN протоколи
 26. WAN протокол

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Телекомуникације по плану из 2015. године.

 1. IP телефонија
 2. LAN протоколи
 3. WAN протоколи
 4. Web дизајн
 5. Антене
 6. Администрирање система - Linux
 7. Администрирање система - Windows
 8. Базе података
 9. Безбедност рачунарских мрежа
 10. Бежичне телекомуникације
 11. Дигиталне телекомуникације
 12. Корпоративни VoIP
 13. Компресије
 14. Мерења
 15. Мобилне телекомуникације
 16. Мреже за приступ
 17. Мрежни уређаји
 18. Мултимедијалне анимације
 19. Мултимедијалне телекомуникације
 20. Оптичке телекомуникације
 21. Оптички системи
 22. Основи ООП
 23. Рачунарске мреже
 24. Телевизија
 25. Телекомуникационе мреже
 26. Транспортни системи

Списак предмета и тема за завршни рад за студенте студијског програма Поштанске и банкарске технологије по плану из 2009 за школску 2014/15:

 1. Економија
 2. Менаџмент
 3. Поштанске услуге и мрежа
 4. Електронске поштанске услуге
 5. Финансије
 6. Поштанска технологија
 7. Логистички сервиси
 8. Еколошки менеџмент
 9. Менаџмент продаје
 10. Пословне комуникације
 11. Сигурност на Интернету
 12. ТК сервиси
 13. Банкарство
 14. Међународно банкарство
 15. Интернет пословање
 16. Маркетинг
 17. Стратегијски менаџмент
 18. Пословно и поштанско право
 19. Електронско банкарство
 20. Управљање квалитетом
 21. Управљање ризицима
 22. Интернет берзе

Шеф Катедре ПБТ С.Штрбац

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Поштанске и банкарске технологије по плану из 2012 за школску 2014/15:

 1. Финансије
 2. Маркетингт
 3. Сигурност на Интернету
 4. Интернет пословање
 5. Управљање квалитетом
 6. Управљање ризицима
 7. Информационо-комуникациони сервиси
 8. Електронске поштанске услуге
 9. Поштанске услуге
 10. Поштанска технологија
 11. Логистички сервиси
 12. Практикум из поштанских услуга
 13. Практикум из благајничког пословања
 14. Поштанско право
 15. Стратегијски менаџмент
 16. Пословне комуникације
 17. Еколошки менаџмент
 18. Менаџмент продаје
 19. Банкарство
 20. Менаџмент
 21. Међународно банкарство
 22. Електронско банкарство
 23. Интернет берзе

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Поштанске и банкарске технологије по плану из 2012 (иновиран за 2105/16) за школску 2017/18:

 1. Основи поштанског саобраћаја
 2. Финансије
 3. Маркетингт
 4. Интернет пословање
 5. Управљање квалитетом
 6. Управљање ризицима
 7. Информационо-комуникациони сервиси
 8. Електронске поштанске услуге
 9. Поштанске услуге
 10. Поштанска технологија
 11. Логистички сервиси
 12. Практикум из поштанских услуга
 13. Практикум из благајничког пословања
 14. Поштанско право
 15. Стратегијски менаџмент
 16. Пословне комуникације
 17. Еколошки менаџмент
 18. Менаџмент продаје
 19. Менаџмент

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Интернет технологије по плану из 2009. године за школску 2014/15:

 1. Web програмирање PHP
 2. Администрирање система - Windows
 3. OOП C#
 4. Baze podataka SQL server
 5. OOП Јава 2
 6. Рачунарске мреже
 7. Web програмирање ASP
 8. Мрежни уређаји
 9. OOП C++
 10. Мултимедијална продукција
 11. Администрирање система - Linux

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Интернет технологије по плану из 2012. године за школску 2014/15:

 1. Cloud - Linux
 2. Cloud - Windows
 3. IP телефонија
 4. LAN протоколи
 5. WAN протоколи
 6. Web програмирање
 7. Web програмирање - ASP
 8. Web програмирање - PHP 1
 9. Web програмирање - PHP 2
 10. Aдминистрирање база података
 11. Администрирање система - Linux
 12. Администрирање система - Windows
 13. Базе података - SQL сервер
 14. Безбедност рачунарских мрежа
 15. Дозиметрија и заштита од зрачења
 16. Корпоративни VoIP
 17. Медицинска инструментација
 18. Мрежни уређаји
 19. Мултимедијалне анимације
 20. ООП - С# 1
 21. ООП - Јава
 22. ООП - С# 2
 23. Пројектовање рачунарских мрежа
 24. Рачунарске мреже
 25. Технологија у медицинској информатици

Списак предмета из којих се могу узети теме за завршни рад за студенте студијског програма Интернет технологије по плану из 2012. године (иновирани за 2015):

 1. Cloud - Linux
 2. Cloud - Windows
 3. IP телефонија
 4. LAN протоколи
 5. WAN протоколи
 6. Web програмирање
 7. Web програмирање - ASP
 8. Web програмирање - PHP 1
 9. Web програмирање - PHP 2
 10. Aдминистрирање база података
 11. Администрирање система - Linux
 12. Администрирање система - Windows
 13. Базе података - SQL сервер
 14. Безбедност рачунарских мрежа
 15. Дозиметрија и заштита од зрачења
 16. Корпоративни VoIP
 17. Медицинска инструментација
 18. Мрежни уређаји
 19. Мултимедијалне анимације
 20. ООП - С# 1
 21. ООП - Јава
 22. ООП - С# 2
 23. Пројектовање рачунарских мрежа
 24. Рачунарске мреже
 25. Технологија у медицинској информатици

 

 • Упутство за израду завршног рада
 •  

 • Формулар за пријаву завршног рада: Испитна пријава завршног рада (pdf)
 • Формулар за пријаву завршног рада: Испитна пријава завршног рада (doc)
 •