Чланови савета 

Председник савета

 • др Даница Мамула Тартаља

Заменик председника савета

 • др Биљана Гргуровић

Представници које је именовала Влада републике Србије

 1. Зоран Ђурђевић, дипл. инжењер, директор Сектора за пословну мрежу "Поштанска штедионица" АД, Београд
 2. Слободан Милосављевић, дипл. инжењер, директор Интерне ревизије у "Телеком Србија" АД, Београд
 3. Дејан Јованић, дипл. инжењер, Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија

Представници запослених у Савету

 1. мр Никола Славковић
 2. др Мирослав Ђорђевић
 3. мр Mиланко Краговић
 4. др Ана Савић
 5. др Биљана Гргуровић
 6. др Даница Мамула
 7. мр Стеван Величковић
 8. др Татјана Кеча
 9. Душан Стојановић
 10. Мирјана Симић
 11. Симо Вучинић
 12. Драгица Стајић
 13. Слободан Чабаркапа

Представници студената у Савету

 1. Алекса Живановић
 2. Јелена Славнић
 3. Тамара Бокшић

Записничар Савета

 • Наташа Родић