Силва Костић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Силва Костић 

Силва Костић
  •  Звање:наставник страног језика
  •  Емаил:

 Образовање

Тренутно је студент докторских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на модулу Језик.

Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за англистику, смер Енглески језик и књижевност.

 Кретања у служби

Од 2006. до данас – Oдсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Академијe техничко-уметничких струковних студија у Београду, односно, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије у Београду.

2003 - 2006. - Центар за унапређење образовања ‘F1’.

2002 - 2003. - Институт за стране језике.

1996 - 1999. - Школа за стране језике ‘Hello!’

 Стручна усавршавања и активности у стручним удружењима

  • Jедногодишњи курс за научне и стручне преводиоце при Удружењу научних и стручних преводилаца Србије.

Зборници међународних конференција:

  • S. Kostic, A.Slavkovic, Linguistic Features of TV Commercials and Marketing Strategies for Addressing Consumers, 6th International Scientific Conference titled: Knowledge Based Sustainable Development – ERAZ 2020, 21. May 2020.
  • V.Malesevic, A.Slavkovic, S.Kostic, N.Slavkovic, G.Zajic, "The Impact of the Next Financial Crisis on Equities and Cryptocurrencies", International Conference on Business & Economics - ICBE 2019, pp 6-8, ISBN 978-93-5396-259-3, 28-29 December 2019, London, United Kingdom. (Nagrada za najbolji rad na Konferenciji).
  • G.Zajic, N.Slavkovic, M.Bjelica, A.Slavkovic, S.Kostic, V.Malesevic, "Road Surface Degradation as a Main Decision-Making Problem in Autonomous Driving Process", International Conference on IT & Computer Science - ICITCS 2019, pp 45-49, ISBN 978-93-5396-259-3, 28-29 December 2019, London, United Kingdom. (Nagrada za najbolji rad na Konferenciji).
  • Kostic S, A.Slavkovic, Slavkovic N, “Social Media Avatars as New Technological Identity in Distance Learning” The International Conference on Innovative Research in Education, London, United Kingdom, July 2019.