Ксенија Лазић | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Ксенија Лазић 

Ксенија Лазић
  •  Звање:сарадник у лабораторији
  •  Имејл:

 Образовање

Тренутно уписана на мастер струковне студије, Мрежно и софтверско инжењерство, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Основне струковне студије, Интернет технологије, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

 Кретања у служби

2020 – данас – Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

Зборници међународних конференција:

  • L. Lukic, N. Kojic, M. Kragovic, M. Vesic, K. Lazic, Improving the teaching process by moving from .NET to .NET Core framework, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 9-16, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.