Димитрије Борчанин | | Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије

Димитрије Борчанин 

Димитрије Борчанин
  •  Звање:сарадник у лабораторији
  •  Имејл:

 Образовање

Тренутно уписан на мастер струковне студије, Мрежно и софтверско инжењерство, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

Основне струковне студије, Интернет технологије, Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије

 Кретања у служби

2020 – данас – Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд

Зборници међународних конференција:

  • M. Vesić, M. Kragović, N. Kojić, L. Lukić, D. Borčanin, Implementation Of New Technologies In The Realization Of Teaching In Programming, 7th Conference with International Participation on Knowledge Management And Informatics, pp. 299-305, Vrnjacka Banja, 2-4 June, 2021.